Här går 4,5 miljoner kronor upp i rök – Eskilstuna bränner sin egen biogas och tvingas köpa in gas från Lidköping

Eskilstuna Energi och miljös biogasproduktion pågår dygnet runt vid Ekeby reningsverk. Sedan i vintras har dock gasen eldats upp i stället för att hamna i bil- och busstankarna. Miljontals kronor har gått upp i rök.

27 augusti 2018 12:11

Hundratals kommunala tjänstebilar, sopbilar och privatägda miljöbilar tankas dagligen vid Energi och miljös fordonsgasmack på Fabriksgatan. Strax intill, innanför staketet till Sörmlandstrafikens bussterminal, tankas ett 40-tal stadsbussar.

Nästan hälften av fordonsgasen vid macken borde komma från Ekeby reningsverk där gasen produceras året runt, med rötat avloppsslam och matavfall som basingredienser. I fjol framställdes cirka 800 000 kubikmeter biogas vid reningsverket.

Fordonsgas från Ekeby

Fordonsgas är ett samlingsnamn för metangas till fordon, antingen förnybar biogas eller fossil naturgas eller en blandning av dessa två. Vid Ekeby reningsverk framställs fordonsgas genom att röta matavfall och avloppsslam. Sedan 2003 har gasen fraktats i gasledning till bussterminalen.

Källa: EEM

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson

Ämnen du kan följa