Klart att NCC bygger ut Mälarsjukhuset

Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett byggs ut med varsin ny vårdbyggnad för akutvård. Markarbeten påbörjas inom kort.

25 mars 2020 16:28

– Med två nya akutvårdsbyggnader, E62 och N54, fortsätter vi att bygga ut och bygga om för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov i Sörmland, säger Johnny Niskanen, projektchef byggledning i Region Sörmland, och fortsätter:

– Det är stora komplexa byggprojekt där partnering är den bästa samverkansformen både gällande kvalitet och pris och vi har historiskt goda erfarenheter från vår samverkan med NCC.

Byggnaderna ska bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentraler och omfattar cirka 45 000 respektive 8 500 kvadratmeter. Vid Mälarsjukhuset, som är Sörmlands största sjukhus, placeras en ny huvudentré i byggnaden som även innehåller avdelningar för förlossning, neonatal och hjärtintensiv.

– Det är komplext att bygga akutvård med omfattande installationsarbeten och höga krav på avancerad medicinteknisk utrustning. Med NCC:s breda erfarenhet från sjukhusbyggnationer kan vi projektera och bygga de båda sjukhusen parallellt för att skapa synergier, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden, och avslutar:

– Därmed kan produktionstiden kortas ner, kostnader hållas nere och vi kan nå bättre kvalitet med patientens bästa i fokus.

Arbetsmiljön för personalen förbättras och byggnaderna får betydligt lägre energiförbrukning och driftsekonomi efter ombyggnationen. Vid Nyköpings lasarett beräknas byggnaden stå klar vid årsskiftet 2022/2023. Den större vårdbyggnaden vid Mälarsjukhuset beräknas vara klar under våren 2025.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Holm