Nu släcks Torshällas enda trafikljus ned

Som en följd av Torshällabornas kritik mot sitt enda trafikljus väljer Trafikavdelningen i Eskilstuna att släcka ned det kvälls- och nattetid.

8 mars 2019 09:04

Det är flera trafikanter som reagerat på att trafikljusen uppför sig lite märkligt i just denna korsning, och att man som bilist kan tvingas stå i flera minuter och vänta på att det röda ljuset ska slå om och bli grönt. Trots att det inte är någon annan trafik i rörelse från någon riktning.

Vi skrev om detta i förra veckan och Arto Sipola, trafikingenjör på Eskilstuna kommuns trafikavdelning, lovade att återkomma med förslag på en lösning.

Det blir en temporär lösning och den träder i kraft från och med måndagen 11 mars till och med fredagen 15 mars, och går helt sonika ut på att trafikljuset släcks mellan klockan 20 och klockan 7.

Vad som gäller då är vägmärkena som finns på plats - Eskilstunavägen räknas som huvudled och all trafik som kommer från Holmenleden har väjningsplikt.

Arto Sipola pekar på att signalsystemet är ålderstiget och att hela anläggningen aldrig når upp till sin fulla kapacitet. Ovanpå detta fungerar heller inga detektorer som reglerar trafikflödet vid lågtrafik sena kvällar, nätter och tidiga morgnar och detta leder fram till irritation och frustration bland bilister, som i vissa fall väljer att dra slutsatsen att något är fel med signalerna och helt sonika kör mot rött ljus.

– Om det framgår under provtiden att detta är en lämplig tillfällig lösning kommer anläggningen att programmeras om så det blir släckt varje kväll och natt, säger Arto Sipola.

En ny detaljplan är på gång och eventuellt ska hela korsningen byggas om och förvandlas till en ny cirkulationsplats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torsten Braf