Tidigare avtal med föräldrar om skoldatorer skrotas

Det blir inga enhetliga regler om skolornas hantering av skoldatorer som går sönder. Däremot skrotas de avtal som föräldrarna tidigare skrev på när eleverna tog emot en dator.

– Nu räcker det med en kvittens att de tagit emot datorn, säger Monica Olsson, utvecklingscoach på barn och utbildningsförvaltningen.

29 januari 2019 06:11

I höstas uppmärksammade Eskilstuna-Kuriren problematiken kring hur Eskilstuna kommun agerar mot vårdnadshavare när elevernas skoldatorer går sönder. Upprinnelsen var ett fall där beslutades att frågan skulle snabbutredas.

– Det måste gå att hitta en likvärdighet i hur man hanterar skadefrågor. Det måste vara samma linje som gäller rakt över. Och vi kan inte ha otydliga avtal där föräldrarna inte vet vad det är de skriver under på, sa han då.

Utredningen är nu klar. Den har letts av Monica Olsson, utvecklingscoach på barn- och utbildningsförvaltningen. Hon säger att de avtal som vårdnadshavarna tidigare skrev på försvinner.

– Skolverket har slagit ner på de kommuner som haft sådana avtal och därför har vi nu tagit bort dem. Man kan inte villkora utlämnandet av datorer. En dator är ett läromedel och går du i skolan ska du ha tillgång till läromedel, säger hon.

I stället för ett avtal får vårdnadshavaren skriva en kvittens när de tar emot datorn. Samtidigt får de information om hur den ska hanteras.

Vad händer om datorn går sönder?

– Det är med datorer som med annan egendom, är man oaktsam eller om det är direkt skadegörelse så kan man bli ersättningsskyldig. Det får bedömas från fall till fall där man tittar på hur gammal eleven är och vad det är för omständigheter.

Vem avgör om eleven varit oaktsam?

– När det gäller bedömningen av vad som inträffat så måste den ske på respektive skola. Det är bara där som man har kunskap om vad som hänt och det är där man kan kommunicera med föräldrar.

Det är alltså fortfarande varje enskild rektor som gör bedömningen. Då är det ingen skillnad mot hur det var tidigare?

– Inte när det gäller bedömningen av vad som hänt. Däremot har ju de tidigare avtalen skrotats.

Blir det enhetliga skadeståndsbelopp?

– Vi är inte riktigt framme än när det gäller kostnader, det är något som vår IT-avdelning tittar på. Beloppen kommer att bedömas utifrån hur gammal datorn är.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund