Ärende om brott mot tystnadsplikt avskrivs

I december åtalsanmäldes en anställd på Migrationsverket för brott mot tystnadsplikten, efter misstankar om att han gett sin hustru tillgång till sekretessbelagd information. Nu avskrivs ärendet.

20 februari 2019 07:04

Enligt anmälan, som gjordes av en chef på Migrationsverket, gav den anställda i flera års tid sin hustru tillgång till sekretessbelagd information genom sin arbetsdator, vilket strider mot tystnadsplikten som ingår i anställningen. Anmälaren yrkade också på att mannen skulle avskedas.

Personalansvarsnämnden på myndigheten som mottog anmälan, beslutade att mannen skulle åtalsanmälas för skälig misstanke om brott mot tystnadsplikten. Han fick dock behålla sin tjänst.

Nu har åklagaren gjort sin bedömning i fallet. Enligt åklagarens bedömning går det inte att bevisa att den anställda röjt någon uppgift som han har varit skyldig att hemlighålla enligt lag eller annan författning. Ärendet avskrivs därmed även hos nämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Seda Aksoy

Ämnen du kan följa