Det har Flens kommun lagt pengar på: Musikal, slottsbesök och fika – såg Mamma Mia för lärlingsbidrag

Nära 1,5 miljon kronor har kommunens verksamheter lagt på utbildning, intern och extern representation under år 2018. Tidningen har granskat kommunens fakturor.

21 februari 2019 06:03

Kaffe, avtackningsblommor, catering, aktiviteter och julmys. Till Hedenlunda slott har man sammanlagt betalat 45 956 kronor och till Hotel Statt 60 049 kronor för den externa representationen och utbildningstillfällen under året 2018. Många bäckar små, för de flesta fakturorna rör personalfika, chefsfika och kaffe till kaffeautomaterna. Men det finns summor som sticker ut.

I augusti betalade kommunen 9 053 kronor till evenemanget Mamma Mia! The party och en hotellvistelse på ett fyrstjärnigt hotell i centrala Stockholm samt tågresor för 5 879 kronor. Sammanlagt gick aktiviteten på 14 932 kronor och fem personer anställda i kommunens skolverksamhet deltog. Pengarna som använts ska ha varit en del av det statliga lärlingsbidraget.

– Jag vill vara tydlig med att jag inte hunnit prata med personalen som deltog i den här aktiviteten och att sådana här aktiviteter är inte en del av vårt arbete och inget som vi satsar på. I det här fallet, tror jag, så har man i stället för att ta in vikarier till trepartsamtal och liknande, löst det i arbetslaget och därmed fått pengar över. Däremot har jag inte sagt att det är okej att åka på sådana här aktiviteter. Vad gäller lärlingsbidraget så har vi sedan tidigare haft internkontroller på förskolorna, men jag ser ju nu att vi även behöver internkontrollera det i skolorna, så att det blir tydligt vad som är rätt och inte rätt, säger Lena Furén, barn-, utbildnings- och kulturchef i Flens kommun.

– Jag ser att det finns en otydlighet i vårt system som jag måste kvalitetssäkra. Med den informationen som jag har framför mig nu, så är detta inte ett okej sätt att använda lärlingsbidraget på och det måste bli tydligt, säger Lena Furén.

Kommunledningsförvaltningen hade i december en planeringsdag med julbord till en kostnad av 36 000 kronor. 34 personer deltog, men kommunen fakturerades för 48 stycken personer, enligt kvittot och deltagarlistan.

– Tidigare har vi haft två dagar för planering, i år gick vi ner till en och kombinerade den med julgåvan. Så jämfört med tidigare år så har det blivit mer ekonomiskt. I den kostnaden, som bokförts som representation, låg både vår före detta julgåva och budgeterade pengar för planeringsdagarna, säger Håkan Bergsten, kommunchef.

Tidigare år har pengarna lagts på presenter till alla anställda berättar kommunchefen.

– Istället valde vi att fördela en peng per anställd som de i respektive verksamhet fick göra något trevligt för i anslutning till jul. Alla anställda hade samma summa och det blev upp till varje verksamhet att göra något trevligt. Vad verksamheterna har gjort med pengarna kan inte jag svara på, utan det har varit upp till enhetschefer och verksamhetschefer.

En utbildningsdag för chefer på Hedenlunda slott med övernattning gick på 24 925 kronor. 11 personer deltog på utbildningen.

– Då är det heldagar, och då bjuder vi på lunch och det ser jag inget konstigt med. Då finns ju ett syfte i att få ut vissa budskap.

Hur tänker du kring hotellnätter som kommunen betalar för?

– Det handlar ofta om utbildningar på två dagar och jag tycker inte det är konstigt att kommunen står för hotell i de fallen.

Vad tänker du om kostnaden på kommunens representationskonto på nära en och en halv miljon kronor?

– Jag kan inte svara på om det är högt eller lågt riktigt, dels för att jag inte vet hur det sett ut tidigare, dels för att jag inte sett någon sammanställning på var kostnaderna har gått. Även utbildningar kan vara med och då blir det svårt att säga vad som är vad som är högt eller lågt, säger Håkan Bergsten.

Vad har kommunen för hållning till representationskostnader?

– Generellt sätt är vi väldigt restriktiva och det ska finnas ett tydligt syfte med kostnaden.

Hur tänker man inför år 2019, med tanke på de budgetunderskott som exempelvis finns i socialnämnden, kommer man att dra ner på utbildning och representation?

– Det tycker jag att man ska akta sig för. En organisation behöver kompetensutveckling. Det jag tycker att man kan tänka på är att vara restriktiv gällande fika i samband med möten, men man får ju inte vara dumsnål, för då gör man ju en organisation väldigt tråkig. Men att skära ner på utbildningar, som brukar kunna vara ett första steg för att spara pengar, det tycker jag kan vara direkt kontraproduktivt, då tar man bort kompetens som berikar organisationen, säger Håkan Bergsten.

Representation 2018

Extern representation: 299 381 kronor

Intern representation: 1 158 722 kronor

I dessa kostnader finns också kostnader för vissa utbildningar, men merparten av de summor som registrerats på kontona rör kaffe, fika, luncher och dylikt. Representationskostnader ska gå till saker som gagnar kommunens externa eller interna relationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cassandra Grönlund

Ämnen du kan följa