Forskaren: ”Jag tror inte någon kommer att klara sin koldioxidbudget”

Ett flertal län och kommuner i Sverige har beställt koldioxidbudgetar från Uppsala universitet. Men en av forskarna tror inte att någon kommer att klara av att uppfylla de tuffa budgetarna.

9 januari 2019 05:30

– Jag tror inte att någon kommer att klara sin koldioxidbudget. Men vad som behöver göras är att kommuner och länsstyrelser måste samarbeta och få med företag och privatpersoner. Om det inte finns starka nationella styrmedel, kommer det att lämnas åt övriga samhället att ta ansvaret och det är svårt att få med alla på tåget när det gäller en sådan här utmaning, säger Martin Wetterstedt som är projektledare på Uppsala universitet och har arbetat med att ta fram koldioxidbudgetar för flera svenska kommuner och län, däribland Sörmland.

En del län har inte fått en koldioxidbudget. Blir det inte svårt att motivera att Sörmland ska driva igenom det här?

– Dels tror jag att många förstår att det händer allvarliga saker med planeten. Det har redan börjat och kommer definitivt att bli värre om vi inte gör något. Om Sörmland börjar nu, andra börjar nästa år och ytterligare några börjar om fem år – det här är en omställning som ändå måste ske. Då kanske tvärtom de som börjat före står bättre rustade när omställningen kommer för alla, säger Wetterstedt.

– En minskning på 16 procent har satts för hela Sverige. Sedan innebär det olika mycket för olika områden beroende på hur mycket de släpper ut i dagsläget.

En sak som skulle kunna gå att göra är att införa en sorts ransoneringskort eller ekonomiska styrmedel

Martin Wetterstedt, projektledare Uppsala universitet

Hur skulle man kunna gå tillväga för att genomföra det här i Sörmland?

– Mycket av vår energianvändning är långt ifrån optimal. Vi ligger långt fram när det gäller kollektivtrafiklösningar, men det går att utveckla. En stor del av transporterna är fossildrivna och de går sannolikt att elektrifiera, men det behöver gå snabbare än den naturliga omsättningen av bilparken. En sak som skulle kunna gå att göra är att införa en sorts ransoneringskort eller ekonomiska styrmedel. I Kalifornien blir elen dyrare ju mer man använder.Om en progressiv fordonsskatt infördes, där skatten ökar om årliga koldioxidutsläpp överstiger en viss nivå skulle de som släpper ut mest koldioxid få ett incitament till att minska sina utsläpp, säger Wetterstedt.

Gör vi det inte i år blir utmaningen ännu tuffare nästa år

Erik Björn, klimatsamordnare på länsstyrelsen

Själva koldioxidbudgeten är inte bindande utan något som länsstyrelsen i Södermanlands län beställt. Erik Björn arbetar som energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen i Södermanlands län.

– Vi kommer att korta ner koldioxidbudgeten och inkludera den i vår energi- och klimatstrategi som ska vara klar i oktober. Sedan kommer budgeten att användas som underlag i diskussioner, men exakt vad den kommer att landa i är inte bestämt än. Det pågår fortfarande diskussioner internt i huset, säger han.

– Men budgeten illustrerar utmaningen och vad som behöver göras. Och gör vi det inte i år blir utmaningen ännu tuffare nästa år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis

Ämnen du kan följa