Fortsatt mammorna som är hemma mest – endast var sjunde par jämlikt med föräldradagarna

Drygt 14 procent av småbarnsföräldrarna i länet hade delat jämställt på föräldrapenningen när barnet fyllt två år. Det visar färska siffror från Försäkringskassan.

– Om utvecklingen fortsätter som den har gjort de senaste åren når vi ett jämställt uttag mellan könen år 2042 i Sörmland, Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare.

8 mars 2019 00:03

Föräldrapenningen infördes i mitten på 1970-talet. Då tog papporna ut 0,5 procent av dagarna.

Förra året stod papporna i Sörmland för knappt en tredjedel av dagarna. På fem år har mäns uttag ökat med 4,3 procentenheter i länet. Det visar TCO:s jämställdhetsindex, som bygger på Försäkringskassans officiella statistik.

Där ingår både föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, så kallad VAB.

– Om utvecklingen fortsätter som den har gjort de senaste åren når vi ett jämställt uttag mellan könen år 2042 i Sörmland. Vi tycker att det är för långsamt. Det behövs förändringar i regelverket för föräldraförsäkringen, säger Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare på TCO.

Vissa faktorer spelar in vid ett jämställt uttag, det handlar ofta om par som har högre utbildning och de som skaffar barn senare i livet.

– Vi ser ett jämställt uttag som en nyckel för att nå en jämställd arbetsmarknad med lika inkomster och livschanser för kvinnor och män. Svenskarna är generellt ganska jämställda när vi kommer ut på arbetsmarknaden, men när vi skaffar barn tenderar skillnaden mellan kvinnor och män att bli större. Kvinnor är frånvarande från arbetet mer än män, arbetar mer deltid, får en sämre karriärutveckling och i slutänden en lägre pension, säger Åsa Forsell.

Försäkringskassans statistik visar att var sjunde par i Sörmland hade tagit ut jämställd föräldrapenning när barnet fyllt två år. Det gäller för barn som är födda 2016.

– Generellt är det så att även om kvinnan har en högre utbildning och lön än mannen, så är det fortfarande hon som tar ut flest antal föräldradagar, säger Rebecka Samuelsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

– Ju mer föräldrapenning pappor tar ut, desto mer inkomst och pension får mamman, framför allt om hon är lågavlönad, fortsätter hon.

Joakim Johansson är docent i statsvetenskap på Mälardalens högskola och forskar om genus och jämställdhetsfrågor.

– Om vi tittar på perioden sedan föräldrapenningen infördes 1974, så har det ändå blivit ett helt annat uttag av föräldradagar bland männen. I början var det väldigt svårt att få män att ta ut föräldraledighet, säger han.

Joakim Johansson reflekterar över varför just föräldraförsäkringen är en så viktig jämställdhetsfråga i Sverige generellt.

– Det tycker man är konstigt om man tittar internationellt. Så mycket kretsar kring föräldraskapet och papparollen, men det finns även andra viktiga jämställdhetsfrågor. Där är Metoo-rörelsen ett exempel som har lyft frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp och mäns våld mot kvinnor. När det gäller den biten är Sverige inte framstående, utan mer ett av många länder som har problem, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Philip Johnsson