När Lärarförbundet publicerade sin rankning över skolkommuner hamnade Gnesta sist i Sverige. För Gnesta stack bland annat kriteriet resurstilldelning ut som extra dåligt. 

Men i två år har Gnesta kommun skickat in fel siffror om resurstilldelningen till Statistiska centralbyrån, där Lärarförbundet hämtar information. 2018 rapporterades att Gnesta la 11 miljoner på gymnasieskolan. I själva verket la kommunen 43 miljoner. 

– I vår redovisning har gymnasiekostnaden faktiskt ökat de här åren, för vi har ökat antal elever. Men det är när de här siffrorna har lästs över i ett statistikprogram som används för att skicka siffror till SCB som något har hänt. Vad kan vi inte svara på än, vi utreder det med systemleverantören. Det är inte något vi sitter och matar in, det sker med automatik, säger ekonomichef Susanne Gustafsson

Artikelbild

| Susanne Gustafsson understryker att kommunen inte tappat bort pengar. – Det är viktigt att det kommer fram, vår egen redovisning har vi koll på, det är i det här statistikverktyget det blivit fel.

Det krävdes att man hamnade sist för att man skulle reagera på att man skickat in siffror som visade drygt 30 miljoner kronor fel?

– Enligt våra rutiner görs analyser på de nyckeltal som framkommer i statistiken och rimlighet i dessa. Här ser allt rätt ut, dock har de bakomliggande reella talen av någon anledning lästs över fel. Här ska vi självklart undersöka hur vi ytterligare kan förbättra rutinerna och säkerställa att det som skickats in faktiskt faller ut rätt i statistiken i alla delar. Det som nu hänt är olyckligt. 

Linda Lundin (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, kommenterar de felaktiga siffrorna:

– Det är klart det är jättetråkigt, mest för att det just nu ges en negativ bild om Gnestas skolor. Vi har en uppförsbacke att jobba i för att öka förtroendet i skolan, och den är ännu större nu.

I år har Lärarförbundet bytt sätt att räkna och de gamla rankningarna är inte jämförbara med årets. Men Gnesta hamnade lågt innan man bytte räknesätt och man skickade in fel siffror. 2016 hamnade man på plats 268.

– Vi har ett stort jobb att göra, och det har vi påbörjat. Vi har fått in nya rektorer och det betyder mycket, vi håller på med kompetensväxling, och vi jobbar stenhårt, men det kommer ta tid, säger Lundin. 

Att kommuner rapporterar in fel statistik hör inte till vanligheterna.

– Det är absolut inte vanligt, men det förekommer. Det är inget vi kan förutse eller ta hänsyn till, vi tar den statistik som finns tillgänglig. Vi gör inte om rankningen, Gnesta får göra om och göra rätt nästa år, säger Niklas Kjellberg, pressansvarig på Lärarförbundet.