Sista spiken i kistan för husprotester

Även förvaltningsrätten har nu slagit fast att Gnestahem får bygga sina hyresrätter vid Åkervägen.

12 maj 2019 17:50

Strax innan påsk inleddes markarbeten inför det som ska bli 44 nya hyresrätter vid Åkervägen i norra Gnesta tätort. Som SN rapporterade överklagades dock startbeskedet för bygget av en granne. Kommunen menade att det inte går att överklaga ett startbesked, och inledde alltså bygget ändå.

Nu har även förvaltningsrätten i Linköping satt ned foten, och avvisat grannens talan. Därmed torde den långdragna tvisten kring bygget vara över, en gång för alla.

Tvisten har på sluttampen främst handlat om oro kring hur dagvattenhanteringen ska fungera, och boende i närheten har menat att det finns risk att närliggande tomter kan översvämmas. Grannen som stått för de senaste överklagandena säger dock att han godtar förvaltningsrättens beslut:

– Vi får väl vara nöjda, de har ju visat hur de ska hantera vattnet nu.

Gnestahems hyresrätter var från början tänkta som en snabb lösning för att möta bristen på bostäder efter flyktingkrisen 2015. Någon snabb lösning blev det dock inte, när både detaljplan och bygglov överklagades i flera instanser.

I samband med detaljplanearbetet lades Gnestahems andra planerade byggprojekt i området på is. Projektet vid det nybyggda äldreboendet, som fått smeknamnet "Solsidan", är dock på gång och det ser nu ut att bli två parallella byggen för kommunens allmännyttiga bostadsbolag framöver.

Vid Åkervägen ska markarbeten vara färdiga och byggstart ske i september. Inflyttning är planerad till april nästa år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling