Han är LRF:s nye ordförande i Sörmland: "Ett hedersuppdrag"

Johan Lagerholm har nyligen valts till ny ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund Södermanland. Med mångårig erfarenhet av branschen, och expertis inom växtodlingsrådgivning, hoppas han kunna utveckla organisationen som lider av förra sommarens svåra torka.

– Inkomsttappet vi fick då kommer att sätta spår ganska lång tid framöver, säger han.

17 mars 2019 09:33

Det var en enig årsstämma med 100-talet besökare som under torsdagen valde in Johan Lagerholm till ny ordförande.

41-åringen var tidigare vice ordförande och efterträder därmed Margareta Malmquist, 62, som suttit på ordförandeposten i sex år.

– Jag tycker det är dags att göra annat och lämna över till någon ny förmåga. Det tar mycket kraft och energi att vara ordförande för länet. Nu ska jag lägga energi på mitt företag där hemma, skogen och barnbarnen, säger Margareta Malmquist som driver gården Tomtsäter utanför om Nyköping.

Vad vill du skicka med för råd till den nye ordföranden?

– Att ha ett öppet sinne och att lyssna på medlemmarna. Man kommer väldigt långt med dialog och att inte vara irriterad och arg. Man kommer längre med beröm än att skälla, säger hon.

Johan Lagerholm driver Fyrö Gård i Valla, mellan Flen och Katrineholm, tillsammans med sin familj. Att bli invald på högsta posten i styrelsen ser han som ett hedersuppdrag.

– Det känns jättebra. Det är ett stort förtroende att få det här uppdraget. Jag hoppas att jag ska kunna utveckla LRF och kunna skapa nya möjligheter för våra medlemmar i framtiden, säger han.

Vilka svårigheter ser du framöver?

– Kortsiktigt så lider vi fortfarande av förra årets torka. Det kommer många lokala företagare att känna av under 2019 och en bit in på 2020 sannolikt. Inkomsttappet vi fick 2018 kommer att sätta spår ganska lång tid framöver, säger Johan Lagerholm.

– Långsiktigt är den stora utmaningen för jordbruket i stort att få så många konsumenter som möjligt att äta svensk mat. Det bidrar till fler svenska arbetstillfällen, öppna landskap och en god klimatnytta, fortsätter han.

Vid sidan av sitt eget företag jobbar Johan Lagerholm även som växtodlingsrådgivare åt andra lantbrukare.

– Jag ger råd i vad de ska odla och hur de ska odla det för att få bästa möjliga skörd, säger han.

Nyligen släppte LRF konsult sin årliga rapport tillsammans med Swedbank och Sparbankerna, vilket vi tidigare rapporterat om. I lantbruksbarometern har 1000 bönder intervjuats om deras situation. Trots ett torrt år så ser de generellt positivt på kommande år.

I Lantbruksbarometern syns en nedgång i regionens lönsamhetsindex jämfört med tidigare år. År 2018 låg indexet på plus 6 och har i 2019 års rapport sjunkit till minus 30. Rikssnittet ligger på detsamma.

– Det är klart, blir det en likadan torka i år kommer det att bli jobbigt igen. Men vi är förhoppningsfulla inför det kommande året. Nu står vi i startgroparna för vårbruket, när det börjar växa på nytt och bli härligt ute, säger Johan Lagerholm som menar att länet har god produktion av såväl spannmål som nötkött och mjölk.

Vad har du fått för reaktioner som ny ordförande hittills från era medlemmar?

– Jag tror att förhoppningen generellt är att vi ska bevaka alla de frågor som är viktiga för oss på ett regionalt plan. Det kan handla om intrångsfrågor, som att företag vill gräva fiber på våra marker eller att bilda naturreservat mot en markägares vilja. Vi ska även jobba för att göra regler enklare att följa, ofta kan de vara ganska svårförståeliga, säger han.

Vad för typ av frågor brinner du mest för?

– LRF är ett typexempel på hur många olika företagare kan samverka tillsammans. Jag brinner mycket för att vi ska stärka och vårda engagemanget bland våra medlemmar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Philip Johnsson