Hög arbetslöshet i Sörmland

Sörmland växer. Men finns jobb och bostäder till alla?
– Nej, inte jobb, det vittnar länets höga arbetslöshet, säger Jens Lotterberg, utredare på arbetsförmedlingen.

22 augusti 2016 05:30

Arbetslösheten i länet ligger på 10,4 procent, vilket är nästan tre procentenheter över rikssnittet. Men arbetslösheten är ojämnt fördelad över länet. Det råder lägre arbetslöshet i kustkommunerna än i inlandet.

Och visst finns det arbeten, men då stupar det ofta på bristande kompetens.

Den stora befolkningstillväxten beror till stor del på stor invandring och att få invandrare i sysselsättning är den stora utmaningen. Men flera invandrare har låg eller ingen utbildning, uppger Jens Lotterberg.

– Och hur man ska tackla det är den stora utmaningen, säger han.

Behoven av arbetskraft inom vård- och omsorg, skola är stora och växer. Inom de sektorerna finns jättestora behov inte minst inom vården när befolkningen blir allt äldre och äldre och vårdbehovet ökar i takt med stigande ålder.

Dessutom finns arbeten när järnvägssatsningen Ostlänken byggs, vilket också öppnar för etablering av andra företag och arbetspendling till jobb i Stockholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo