Hushållen spenderar mindre

10 maj 2019 09:30

Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent i mars jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad 2018 steg konsumtionen med 0,3 procent i mars.

I februari ökade hushållens konsumtion med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt reviderad statistik.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!