Avgaslösning minskar koldioxiden

Kuriren har tidigare berättat om uppfinnaren och innovatören Mats Hedmans dieselmotorlösning som minskar utsläppen. Nu har han patentsökt ett avgassystem som minskar koldioxidhalten i luften, till och med minusutsläpp möjliggörs.

22 februari 2019 05:30

Motorkonstruktionen, Dieselmotorlösningen, testas nu skarpt på Lunds tekniska högskola med en enklare encylindrig dieselmotor för att verifiera teorierna. För att öka motorns effektivitet och minska utsläppen använder Hedman sig av ett variabelt förbränningsrum och variabla ventiler. Detta görs för att öka arbetstemperaturen och få effektivare avgasrening. Dessa teorier har vi tidigare berättat om i tidningen. Nu leder professor Martin Tunér de skarpa försöken under mars månad.

Nu har Mats Hedman tagit tankarna en bit till och har gett sig på avgassystemets möjlighet att ta hand om koldioxiden.

– Ja, man pratar ju så mycket om att vi släpper ut så mycket koldioxid. All förbränning ger koldioxidutsläpp, oftast från fossila bränslen. Det slog mig att växterna lever av koldioxid. Växtens fotosyntes då den omvandlar koldioxid med hjälp av solljus och klorofyll till druvsocker och syre. Detta måste gå att använda även på avgaserna från motorerna. Det var som Oppfinnarjockes lampa när det slog mig att man kanske skulle kunna flytta in processen i avgassystemen och skorstenarna.

Hur långt har du kommit nu?

– Det finns principskisser och patentansökan är gjord, det gjordes under senhösten.

Hur ska fotosyntesen åstadkommas i ett avgassystem?

– Idén är busenkel, koldioxiden, värme och vatten har vi redan. Klorofyllet finns att köpa och går att tillföra i finfördelad form. Det röda ljuset är det viktiga ljuset och det går att använda röd laser i den processen. Det röda spannet i ljusspektrat är det viktigaste för processen. Tanken är att klorofyllet ska tumla runt tillsammans med koldioxid och vatten i rött ljus. Spill som blir är bland annat druvsocker som i sin tur kan användas som näring. Teoretiskt kan det bli upp till fyra deciliter druvsocker att ta om hand per liter bränsle.

– Kan vi åstadkomma detta praktiskt innebär det att vi inte längre tillför koldioxid till atmosfären. Om vi dessutom använder fossilfritt bränsle skulle det innebära att vi tar bort koldioxid ur atmosfären. Detta innebär minusutsläpp, med den här lösningen, säger Hedman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tomas Nilsson

Ämnen du kan följa