Högsjöförslag kan bli verklighet – en ny, modern lekplats

Sent i höstas kom fem medborgarförslag till kommunfullmäktige med samma begäran. En ny lekplats för både stora och små för att höja ortens attraktionskraft.

4 april 2019 08:00

I november fick kommunfullmäktige en skrälldus medborgarförslag som alla lyfte fram behovet av en ny lekplats i Högsjö. Andemeningen är snarlik i flera av förslagen: den nya lekplatsen bör vara av modernt snitt och utformas så att den passar barn i flera åldrar.

En av förslagslämnarna påpekade att en lekplats behövs på orten, både för de barn som redan bor där och för att locka nya barnfamiljer till Högsjö. Den lekplats som i dag finns ligger i närheten av Coop-butiken, men den beskrivs som för liten och för sliten för att ortens barn ska vilja leka där.

En annan person skriver att en satsning på en ny lekmiljö skulle innebära en ansiktslyftning för kransorten.

I sitt svar till frågeställarna skriver förvaltningens handläggare att landsbygdsutveckling och smart landsbygd prioriteras och därför lämpar sig förslagen om en ny lekplats bra inom ramen för Högsjös lokala utvecklingsplan.

Utvecklingsplanerna kommer att ligga till grund för framtida satsningar i Vingåkers kommun.

– Det ska vara likvärdighet för barnen i alla delar av kommunen att kunna ta sig till en lekplats och det ser väldigt olika ut med möjligheter. Det är ganska torftig lekutrustning på kommunens badplatser och vi vill utveckla lekparker och badplatser i alla områden, säger kommunalråd Anneli Bengtsson (S).

Inför kommunstyrelsens möte har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till beslut: att kommunfullmäktige ska överlämna medborgarförslagen om en ny lekplats till kommunstyrelsen för att de ska tas in i arbetet med den lokala utvecklingsplanen för Högsjö.

Anneli Bengtsson tycker det är positivt att medborgarna tar chansen att lämna förslag.

– Det är inte så många som kommer in med tanke på antalet invånare. Sen vet jag inte hur pass känt det är att man kan lämna ett medborgarförslag. Det är en förmån och en direktinfart till det politiska rummet.

När det kan bli aktuellt med ny lekpark kan inte Bengtsson svara på, men hon säger att Högsjö ligger i framkant med sin lokala utvecklingsplan.

– Utvecklingsplanerna tas fram av arbetsgrupper i kransorterna. Det är inte meningen att vi i kommunhuset ska sitta på våra kontor och hitta på vad våra ytterområden vill ha utan behöver, det ska de som bor där göra.

Medborgarförslag

Drygt 200 av landets 290 kommuner har infört rätt för den som är folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i kommunfullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområde.

Även barn, ungdomar och utländska medborgare utan lokal rösträtt har rätt att lämna förslag

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Eriksson

Ämnen du kan följa