Kraftledning i fokus på stormöte i Björkvik

Missnöjet över Vattenfalls stora kraftledning är fortsatt stort. I dag torsdag arrangeras ett stormöte i Björkviks bygdegård.

30 januari 2020 06:13

–  Mötet är föranlett av att Vattenfall kommer ut och vill prata om ledningsdragningarna med markägarna. Vi tänker att det finns mycket som markägaren behöver veta, som Vattenfall kanske inte är så intresserade att informera om, säger Magnus Molitor.

Han ingår i sakägaregruppen inom Hedox, som arrangerar mötet.

Föreningen Hedox bildades för att föra markägarnas talan inför den planerade högspänningsledningen mellan Hedenlunda i Flen och SSAB i Oxelösund.

– Vi står fast vid att det inte ska vara någon luftledning. Den är ful, förstör, är farlig och påverkar landsbygden mycket mer än vad Vattenfall sa vid samrådet, säger Magnus Molitor.

Han och hans hustru Katarina driver lantbruk, gårdsbutik och kafé vid Ändebols gård sedan många år tillbaka. De har tidigare berättat att Vattenfalls enorma kraftledning innebär en katastrof för deras verksamhet. 

– Stolparna är extremt höga och kommer att dominera landskapsbilden. Det är sådan information som man får dra ur Vattenfall, säger Magnus Molitor.

Föreningen anser att det är väldigt viktigt att SSAB minskar sina koldioxidutsläpp.

– Men vi vill inte att det ska ske genom att andra miljövärden förstörs. Det kanske till och med går fortare att gräva ner ledningen. En sådan lösning ger mindre strålning och påverkar landskapsbilden mycket mindre. 

Mötet är öppet för alla. Magnus Molitor tror att det kommer att komma mycket folk till bygdegården.

–  Vi funderar på om lokalen kommer att räcka, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!