Prennfors (M): "Det borde inte ens ha varit två elbilar"

När Vingåker kommuns socialförvaltning skulle leasa elbilar fick de fler än vad som egentligen var tänkt. Oppositionsrådet Charlotte Prennfors (M) tycker dock att kommunen inte borde ha satsat på elbilar överhuvudtaget.

22 februari 2019 13:05

Som Kuriren tidigare rapporterat fick Vingåkers kommun in fler leasade elbilar än vad som från början var tänkt. Exakt hur missen kunde göras är oklart. Enligt socialchef Dag Wallströmer är en förklaring sjukskrivningar och byte av folk. Kommunstyrelsens ordförande, Annelie Bengtsson (S), säger att man ser över vad som hänt men är i övrigt positiv till att kommunen får en grönare bilflotta.

– För det första tycker jag det är bra att vi har många elbilar i kommunen. Sedan ska inte förvaltningarna ha fler än de mäktar med i sin verksamhet. Hur upphandlingen och beställningen har gått till tittar de på. Det har jag för stunden ingen information om och tänker heller inte uttala mig om.

Hon säger att när mänskliga faktorn är inblandad kan misstag alltid göras.

– Vi har också ett mål att minska koldioxidutsläppen och öka andelen elbilar. Vi har fler verksamheter än socialförvaltningen.

Oppositionsrådet Charlotte Prennfors (M) är kritisk och tycker att kommunen inte borde ha köpt in elbilar överhuvudtaget.

– Vi bor på landsbygd och vid oväder är elen det första som försvinner. Då har vi elva bilar som inte går att ladda. Jag tycker inte det skulle ha skaffats två heller.

Hon tycker att kommunen borde tänka mer ur en säkerhetsaspekt när man sköter upphandlingar.

– Vi har en säkerhetsstrateg och hon borde vara med i alla upphandlingar eftersom hon tittar med andra ögon. Vi har äldre människor som är helt beroende av att hemtjänsten kommer fram till dem i tid. Då måste man säkra upp systemet för både personal och brukare. Det är en sak om vi politiker åker elbil och inte kommer fram.

Charlotte Prennfors säger att politikerna borde bli bättre på att följa upp de riktlinjer och mål de sätter upp.

– Det som blir svårt i en kommunal eller landstingsdriven hierarki är att det yttersta ansvaret vilar på politiken. Vi ger ramarna och slanten som går till verksamheterna. Men vi måste också kräva information utan att detaljstyra för där har vi utbildade specialister på sina områden. Däremot ska man kräva återrapporteringar. En återkoppling när det ska ske stora investeringar är smakfullt.

Hon drar paralleller till Tennisparken där slutnotan handlade på det dubbla mot vad det ursprungligen var tänkt.

– På något sätt blir det sådana här saker gång på gång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup

Ämnen du kan följa