Psykiatrin prisas för barnperspektiv

De psykiatriska omvårdnadsteamen i Nyköping och Katrineholm tilldelas region Sörmlands barnrättspris.

1 juni 2019 15:21

Barnperspektivet har inte alltid haft en given plats för barn till patienter inom vuxenpsykiatrin. Men de psykiatriska omvårdnadsteamen har genom sitt arbete ökat medvetenheten. Arbetet består bland annat i att öka kompetensen kring barnrättsfrågor, uppmuntra till diskussioner, sätta det enskilda barnets behov i centrum, säkrare och tryggare förhållningssätt gentemot patienter/familjer där oroanmälan ska göras vid misstanke.

Med gedigen kunskap och smittande engagemang har medarbetarna utvecklat ett systematiskt arbete för att öka medvetenheten om region Sörmlands ansvar för barnens rättigheter när de är närstående till patienter vid vuxenpsykiatrin, heter det bland annat i motiveringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo