Så blir KK i framtiden

I 100 år har Katrineholms-Kuriren varit en papperstidning men frågan är hur tidningen ska se ut efter den digitala revolutionen?

5 januari 2018 06:30

Hur ser Katrineholms-Kuriren ut i den digitala framtiden?

– Man får utgå ifrån att fler och fler vill ta del av det digitala. Och att vi måste försöka möta det på olika sätt, säger Johannes Tångeberg, digital redaktör på Kuriren.

– Jag skulle gissa att vi fortsätter att ta betalt för det, sedan om det är exakt som i dag är svårt att säga, men det journalistiska materialet kommer att kosta pengar. Jag tror också att fler och fler har börjat vänja sig vid det och att fler kommer att acceptera det.

Tångeberg menar att alla andra tidningar i Sverige tar betalt vilket gör att folk sannolikt vänjer sig, även i Katrineholm.

– Att journalistiken skulle vara helt gratis är nog mer en parentes för så har det aldrig varit historiskt sett. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det dessutom nödvändigt att ta betalt.

Du har jobbat nästan tio år på tidningen, vilka förändringar har du sett?

– Enorma förändringar. När jag var ny här som vikarie la man ut allt en gång per dygn på webben. Det var väldigt mycket papperstidningstänk då. Det har blivit allt viktigare att webben har kontinuerlig uppdatering, särskilt under pågående händelser med nya artiklar och live-rapportering. På senare tid är apparna en stor förändring, att folk läser i sin mobil. Det blir enklare i mobilen och så kan man få push-notiser vid viktigare nyhetshändelser.

Många Kuriren-läsare kanske inte använder Facebook och andra plattformar, vad är det som händer där egentligen?

– Som vi använder Facebook i dag så är den primära anledningen att nå läsare som vi annars kanske inte når alls. Just sådana som använder sin mobil och använder Facebook mycket och får mycket av sin information därifrån. Sedan kan man använda det för att kommunicera med läsarna också. Och läsarna kan kommunicera med varandra om olika artiklar.

Hur viktigt bedömer du att sociala medier är för tidningen i dagsläget?

– Det är jätteviktigt för tidningen, framför allt som en kanal att nå ut med vår journalistik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Hellgren