Störning väcker oro för digital sårbarhet

Omfattande störningar i mobilnätet slog ut delar av kommunens trygghetslarm och hemtjänstens telefoni i mer än ett halvt dygn. Nu lyfts den digitala sårbarheten politiskt.

5 februari 2019 12:35

– Det här visar hur otroligt sårbara vi är. De äldre och svaga är helt i händerna på hur vi bygger upp våra system. Reservplanen måste lysa mycket starkare än den gör nu.

Det tycker Joha Frondelius (KD), en av de lokalpolitiker vars oro växer för riskerna med digitalisering inom vård och omsorg. Orsaken är de omfattande störningarna i Tele2 och Comviqs nät förra torsdagen.

De var riksomfattande och slog mot flera viktiga samhällsfunktioner. Tågtrafiken påverkades, SOS kan ha missat larmsamtal och i flera kommuner slogs trygghetslarmen ut.

Även Katrineholm drabbades. Hemtjänstens mobiler, med funktioner för bland annat scheman och registrering av brukarbesök, kunde inte användas fullt ut. Kapaciteten på trygghetslarmen var ojämn; ett drygt dussin larm slogs ut och fick ersättas under dagen, uppger Patrik Sikt, vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetschef för hemtjänsten.

– Vi har inte fått några indikationer på att avbrottet fick några allvarliga konsekvenser. Personalen upplevde stora problem med att göra sitt jobb som vanligt, men följde sina rutiner.

Kommunen har Tele2 som mobilleverantör. Avbrottet var ovanligt omfattande och långdraget, bekräftar Sikt. Det började vid 02.30-tiden på natten. Först klockan 15.15 fungerade mobiler och larm som vanligt.

Då hade det gått drygt ett halvt dygn. Inte acceptabelt, anser Joha Frondelius.

– Det måste funka 24 timmar om dygnet.

Också Thomas Selig (V) reagerar. Han vill veta varför kommunen alls använder ett publikt mobilnät för samhällsviktiga tjänster. Den frågan tänker han ta upp i fullmäktige:

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är inte nådig i sin kritik. Den anser att det rent av är olämpligt.

Kommunen är inne i en fördjupad digitalisering av flera verksamheter. Joha Frondelius är i grunden positiv.

– Men vi måste fundera mer på vad vi gör när det inte fungerar. Det går inte att säga att "det sker så sällan". För om någonting allvarligt händer, då? Går vi för långt i digitaliseringen har vi ingen tillräcklig personalberedskap kvar.

Oklart ansvar

Sveriges kommuner och landsting ser allvarligt på störningarna. Är det kommunerna, företagen eller tjänsteleverantörerna som äger ansvaret för att hantera liknande situationer i framtiden? frågar sig SKL. /TT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising