Ungdomsbrandkåren får nya kläder

Ungdomsbrandkåren vill ha nya enhetliga kläder. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) har beviljat 10.000 kronor till detta.

27 februari 2018 11:50

Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland är en ideell förening som riktar sig till ungdomar i åldern 12 till 18 år. Två gånger i månaden har ungdomarna övning på räddningstjänstens övningsfält. Då tränar de allt från brand och rökdykning till släckteknik och hjärt- och lungräddning.

Ungdomsbrandkåren medverkar också vid flera evenemang i Katrineholm, bland annat Nationaldraget och Katrineholms-Veckan.

De samarbetar också med flera Ungdomsbrandkårer både nationellt och internationellt. I år deltar ungdomarna i två läger, dels i Helsingborg dels i Hamburg i Tyskland.

Vid många av dessa tillfällen bär Ungdomsbrandkåren enhetliga kläder. Men kläderna börjar nu bli väl använda, skriver ledarna. Föreningen har därför ansökt om ett bidrag till nya kläder.

Priset för t-shirt, byxa och tröja till varje medlem ligger på runt 1.000 kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) har på kommunstyrelsens vägnar beviljat föreningen ett bidrag på 10.000 kronor. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa