Vab var fusk – pappa bötfälls för bidragsbrott

Under ett halvår fick vårdnadshavaren ut ersättning för sammanlagt 22 dagars vård av sjukt barn. Men de flesta dagarna befann han sig på jobbet. Nu har han dömts för bidragsbrott.

11 februari 2019 12:45

Totalt fick mannen i 40-årsåldern ut 23 280 kronor från Försäkringskassan innan han fastnade i Försäkringskassans kontrollnät.

Det visade sig då att han vid sex tillfällen under fem månader hade utnyttjat vabsystemet på ett sätt som kom att utredas som brottsligt.

Sammanlagt rörde det sig om 22 dagars vård av sjukt barn. Efterkontrollen visade dock att han tillbringat 17 av dessa dagar på jobbet.

Resterande dagar hade arbetsgivaren noterat att mannen hade semester eller var borta av ”annan orsak”.

Nyköpings tingsrätt har nu fällt vårdnadshavaren för bidragsbrott. Eftersom han är tidigare ostraffad, döms han till villkorlig dom och dagsböter. Han ska betala 50 dagsböter å 30 kronor, det vill säga 15 000 kronor, utöver statens återkrav.

Under rättegången förnekade mannen att han haft uppsåt att begå brott. Han uppgav att arbetsgivaren kan ha slarvat med hans från- och närvaronotering. Så var dock inte fallet, bedömde tingsrätten som ansåg att noteringarna varit mycket precisa.

Mannen berättade också för rätten att han vid tiden för vabärendena hade haft en mycket pressad livssituation och besvärlig ekonomi. Av omständigheter i hans liv var han i princip ensamstående med två små barn, samtidigt som han försökte sköta ett ansvarsfullt jobb.

Därför var han slutkörd, sa han som förklaring till att han inte ens mindes att han gjort vabansökningarna.

Mannen hör till en växande skara föräldrar och vårdnadshavare som åker fast för vabfusk. I fjol anmäldes över 1 000 personer för brott, vilket var en ökning med drygt 85 procent från 2017.

Enligt Försäkringskassan beror ökningen på att allt fler kontroller görs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa