Kulturskolan får

När dörrarna en av de sista gångerna öppnas till Kulturskolan på en lördag blir riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M) en av besökarna. Hon har blivit inbjuden av en lärare som vill visa vad det nu slopade statsbidraget har använts till.

19 februari 2019 14:00

I M och KD:s budgetförslag som röstades igenom före jul fanns inte de riktade statsbidragen på 100 miljoner kronor till landets kulturskolor med.

M hävdar bland annat att bidragen inte når rätt målgrupp och att de är ineffektiva. Sörmlands kulturskolechefer har lyft fram raka motsatsen: att kulturskolorna tack vare bidragen når nya grupper och breddar verksamheten.

BrittMarie Järnström Lindell, konstnär knuten till Skapande skola och ofta en av lärarna på öppen kulturskola i Katrineholm på lördagarna, skrev efter budgetbeslutet till flera KD- och M-riksdagspolitiker och redogjorde för hur kulturskolebidraget har använts i Katrineholm.

Den enda som återkopplade var sörmländska riksdagsledamoten Lotta Finstorp som framhöll att kommunsektorn i M- och KD-budgeten får 3,5 miljarder extra som inte är öronmärkta – alltså pengar som även kulturskolorna kan få del av.

Men det ger BrittMarie Järnström Lindell inte mycket för.

– Pengarna kommer aldrig till kulturskolan, utan fastnar i vård, skola, omsorg, säger hon.

BrittMarie Järnström Lindell anser att bidrag även fortsättningsvis behöver vara riktade, inte minst för att kulturskolorna då kan ha kontinuerlig verksamhet för grupper som kanske inte annars skulle ta del av utbudet.

Katrineholms kulturskola fortsätter att ha öppen verksamhet på lördagarna några veckor till. Sedan är pengarna slut.

För att få en möjlighet att visa verksamheten bjöd BrittMarie Järnström Lindell den gångna helgen in Lotta Finstorp till att se verksamheten med egna ögon. I ett mejl skrev Järnström Lindell: "Det är ett viktigt komplement till den idrottsbaserade gratisverksamheten som sker. Kultur är viktigt!"

Finstorp nappade direkt på inbjudan och har lovat att dyka upp på Kulturskolan på lördag. Med sig har hon de lokala M-politikerna Christer Sundqvist och Helena Gärtner.

Under hela veckan pågår lovaktiviteter på Kulturskolan, med möjlighet att prova på dans, teater, instrument, samt hantverk och annat skapande i bildsalen. Bröderna Axell och Oliver Maye provade i måndags på att gjuta frukter i bildsalen.

– Vi har varit här förut, på en lördag, sa Oliver Maye.

Kulturskola

I princip alla kommuner har kulturskoleverksamhet. I snitt kostar en kurs 600 kronor per termin. Statsbidraget har i Katrineholm använts till gratis öppen kulturskola och uppsökande verksamhet på skolgårdar med kulturbussen, med mera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Wising