Kvinnor i Sörmland betalar högre ränta än män

Kvinnor i Sörmland betalar i genomsnitt högre ränta än män på konsumtionslån. I vissa kommuner är skillnaden mer än två procentenheter.

7 januari 2019 04:55

Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män, arbetar deltid i större utsträckning och tar ut fler föräldradagar. En effekt av de faktorerna är att kvinnor får en lägre pension än män. En annan konsekvens av de ekonomiska ojämlikheterna är att kvinnor som tar lån får betala högre ränta än män. Det framgår av en undersökning som låneförmedlingsföretaget Lendo har gjort.

Genom sammanställningar av snitträntan på de lån som Lendo förmedlat under 2016 och 2017 framgår att kvinnor i Sverige i genomsnitt betalar 0,6 procentenheter högre ränta än män. Statistiken är också nedbruten på läns- och kommunnivå och skillnaderna är påtagliga. I Gnesta betalar männen i genomsnitt 8,17 procents ränta medan kvinnorna betalar 10,35 procent, en differens på 2,18 procentenheter. I Eskilstuna och Katrineholm däremot är räntekostnaderna nästan lika mellan könen (se tabell). Flen är den enda Sörmlandskommunen där männen betalar mer i ränta än vad kvinnorna gör.

– Vi ser visserligen en positiv trend med minskande ränteskillnader mellan könen. Men trots det har kvinnor fortfarande en högre ränta på sina lån i mer än 200 svenska kommuner. Jämställdhetsarbetet måste även innefatta lånesektorn, säger Hanna Neidenmark, vd på Lendo.

De typer av lån som ingår i undersökning rör i stor utsträckning konsumtionslån.

– Det handlar inte om spontanlån eller paniklån utan om planerade lån av stabila låntagare, säger Gustav Ericsson på PR- och kommunikationsbyrån Hill Knowlton som står bakom undersökningen.

Orsakerna till obalanserna gällande räntekostnaderna är inte helt klarlagda. En låntagares inkomst är givetvis en viktig faktor när banker och kreditföretag avgör vilken räntenivå som erbjuds. Annat som påverkar räntesatsen är storleken på lånet. Ett högre lånebelopp kan något motsägelsefullt innebära en chans till lägre ränta och män ansöker oftare om större lån än kvinnor. Generellt får också singelhushåll betala högre ränta och ensamstående med minderåriga barn hemma kan ses som en riskfaktor av bankerna.

Ett vanligt tips för att sänka sina lånekostnader är att undvika att köpa saker på avbetalning och begränsa antalet onödiga smålån.

– Är ni två i ett hushåll kan det var en god idé att ansöka om lånet tillsammans, då är ni två som tillsammans delar på risken för lånet vilket kan bida till en bättre ränta, säger Hanna Neidenmark.

Fredrik Nordquist är jurist och biträdande chef på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Där kan privatpersoner få oberoende och kostnadsfri hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut.

Det resultat som framkommer i Lendos undersökning, att kvinnor i genomsnitt betalar mer i ränta på konsumtionslån än män, är inget som Fredrik Nordquist sett tidigare.

– Jag har inget underlag för att vare sig betvivla eller styrka det de kommit fram till. Och det är inte en fråga som vi jobbar med, men det låter intressant, säger han.

På bolånemarknaden är det relativt lätt för konsumenten att jämföra olika kreditgivares erbjudanden för att sedan börja förhandla om räntan. Men vid konsumtionslån är det annorlunda.

– Då är det inte mycket till förhandling eftersom man inte dealar på samma sätt som vid bolån.

Hans uppmaning är att vara aktiv och se vilka erbjudanden och alternativ som finns.

– Kolla runt och scanna av marknaden precis som man gör vid vanlig shopping. Antingen gör man det själv eller så tar man hjälp av en låneförmedlare. Fördelen med det sistnämnda är att det kan vara smidigt att få en del av jobbet gjort men man bör kolla hur många långivare som finns med hos låneförmedlaren, hur stor andel av marknaden de täcker.

– Generellt gäller det att skaffa kunskap om hur marknaden ser ut. Och att inte ta för många små lån, då är det lätt att tappa kontrollen, säger Fredrik Nordquist.

Så stor är ränteskillnaden mellan könen

(Kommun – Snitt/män – Snitt/kvinnor – Differens)

Eskilstuna – 9,63 – 9,80 – 0,17

Flen – 8,40 – 8,22 – 0,18

Gnesta – 8,17 – 10,35 – 2,18

Katrineholm – 9,68 – 9,81 – 0,13

Nyköping – 8,62 – 9,14 – 0,52

Oxelösund – 9,68 – 10,86 – 1,18

Strängnäs – 8,15 – 10,17 – 2,03

Trosa – 8,50 – 9,77 – 1,27

Vingåker – 9,12 – 10,17 – 1,05

Källa: Lendo

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund