Långa sjukskrivningar i Sörmland kopplas till stress – forskaren: "Passiv sjukskrivning kan bli skadlig"

15-28 procent av långtidssjukskrivningarna i Sörmlandskommunerna kan kopplas till stress. "Passiv sjukskrivning kan bli skadlig men det är tyvärr den insats som väldigt många får", säger stressforskaren Dan Hasson.

4 mars 2019 08:25

Var femte långtidssjukskrivning i landet kan kopplas till stressreaktioner eller utmattningssyndrom. Det visar statistik som Nyhetsbyrån Sirén har bett Försäkringskassan ta fram. Siffrorna är en ögonblicksbild från december 2017. Variationerna är stora mellan länen och även mellan de nio Sörmlandskommunerna.

Procentandel stressrelaterad långtidssjukskrivning i länet

Gnesta 28

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson