Nästan jämn chefsfördelning i Vingåker

48 procent kvinnor och 52 procent män. Vingåker är den kommun i Sörmland där det är jämnast könsfördelning bland chefer.

20 mars 2019 05:30

48 procent kvinnliga chefer i Vingåker – men själva Vingåkers kommun drar upp den andelen då de har 61 procent kvinnliga chefer.

– Vi försöker att ha en så jämn fördelning det går i förhållande till personalstrukturen och vi har en majoritet kvinnliga medarbetare, säger Mattias Gustafsson som är personalchef vid Vingåkers kommun.

På själva arbetsplatsen Vingåkers kommun är det dock bara 29 procent män bland de anställda, 218 mot 758 kvinnor.

– Rent proportionellt har vi fler manliga chefer än kvinnliga, fortsätter Gustafsson.

Han berättar att de har som mål att ha minst en 60/40 fördelning i personalstyrkan mellan könen och försöker även ha mångfald när det gäller ålder och etnicitet.

– Men det är långt i från lätt i många av de yrkesgrupper vi behöver. Det är bristyrken och vi får ofta vara glada om vi hittar folk med rätt kompetens, säger Gustafsson.

– En annan aspekt är att i typiskt manliga yrken där det är vanligare med män som chefer går det färre underställda per chef. I kvinnodominerande yrken där kvinnor är vanligare som chefer, som utbildning, vård och omsorg, är det ofta många underställda per chef, fortsätter han.

Det är aningen fler män än kvinnor i arbetsför ålder som förvärvsarbetar i Sörmland. 79,8 procent män och 76,2 procent kvinnor. I Vingåker arbetar 79,6 procent av männen och 74,4 procent av kvinnorna, så där är en större andel av de förvärvsarbetande kvinnorna chefer jämfört med män.

2017 vann Eskilstuna Svenska jämställdhetspriset, men sticker inte ut när det gäller könsfördelningen bland chefer. Här är 43 procent kvinnor och förutom Vingåker har Gnesta och Nyköping en jämnare fördelning.

Kvinnliga och manliga chefer

I Norsjö är det flest andel kvinnliga chefer i Sverige; 58 procent.

I Gnosjö är det störst andel manliga chefer i riket; 78 procent.

Rikssnittet är en fördelning på 60 procent män och 40 procent kvinnor på chefsposterna.

Andel förvärvsarbetande män och kvinnor i riket är 80,3 respektive 77,9 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år.

Källa: Sirén och SCB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis

Ämnen du kan följa