Nyköpings lasarett får tummen upp

Nyköpings lasarett har fått motta kritik för transport av nyfödda barn till Eskilstuna. Nu har lasarettet vidtagit åtgärder och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör tummen upp.

24 januari 2017 00:00

Flera föräldrar och anhöriga till sjuka barn har kritiserat barnsjukvården vid Nyköpings lasarett. Framför allt gäller det vården av nyfödda med andningsstörningar, misstänkt infektion eller andra tillstånd som kräver akut vård.

Inspektionen för vård och omsorg har inspekterat vården för nyfödda sjuka barn vid lasarettet. Lasarettet har vidtagit åtgärder, bland annat har anestesikliniken (sköter bedövningen av patienter) har tagit över transportansvaret för sjuka barn och att det numera finns dubbel jourlinje.

Verksamhetschef och överläkare vid kvinnokliniken beskriver att ansvaret blivit tydligare, vem som ska göra vad. Redan vid ankomsten till förlossningen görs en riskbedömning, och med tydliga rutiner för kontakt med neonataljour på Mälarsjukhuset.

Ett projektarbete (Akut sjuka barn) har också inletts vid akutmottagningen, som ska stärka vården för akut sjuka barn.

IVO skriver att "vårdgivaren genom vidtagna åtgärder genomfört ett relevant förbättringsarbete för att säkerställa vård och transporter av nyfödda sjuka barn" och att det sker på ett medicinskt säkert sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa