Sedan den nya spellagen trädde i kraft vid årsskiftet har reklam för olika nätkasinon fullkomligen eskalerat. Medan den som inte har en beroendesjukdom lätt kan avfärda spelreklamen, triggas personer med någon typ av spelproblematik på ett obarmhärtigt vis, berättar Malin Nordkvist som är ansvarig behandlare för personer med spelberoende i Nyköpings kommun.

– För den har spelmissbruksproblem eller är i en behandling innebär den här exponeringen ett oerhört lidande. Bolagen har även en uppsökande verksamhet och gör allt för att få personer att fortsätta spela, även om man bestämt sig för att sluta. Man kan jämföra det med att tvinga en alkoholist att jobba på Systembolaget, säger Malin Nordkvist.

Spelberoende klassas numera som en beroendesjukdom och är en kronisk sjukdom. Och precis som alkoholism eller narkotikaberoende är sjukdomen omgärdad av enormt mycket skuld- och skamkänslor. Spelberoendet syns inte på utsidan, och det luktar inte. Därför hinner personer med spelmissbruksproblematik ofta att krascha både relationer och privatekonomi, innan man söker hjälp.

Artikelbild

| Malin Nordkvist, behandlare på Nyköpings kommun.

­– Spelberoende för med sig enorma konsekvenser. Familjer krossas och självmordstatisktiken är hög bland spelberoende, säger Malin Nordkvist.

Spelberoende kan jämföras med alkoholism, men ändå inte. Vid alkoholism eller annat drogberoende utvecklar hjärnan ett kemiskt beroende och den beroende ser drogen som en tillflyktsort. En spelberoende tror däremot att själva spelandet är lösningen på allt lidande. "Bara jag vinner så kommer jag ställa allt till rätta".

– Vinsten blir likställt med lycka och spelandet triggar igång samma receptorer i hjärnan som alkohol i beroendehjärnan. Abstinensen vid spelberoende blir därför den samma som för en alkoholist.

Malin vill inte gå in på vad det kan handla om för belopp som klienter, hon haft under behandling, har spelat bort. Men känner att den behandling som missbruksvården i Nyköpings kommun numera erbjuder, faktiskt hjälper.

Artikelbild

Första steget brukar vara att berätta för sina anhöriga om beroendet. För många anhöriga kan det bli en chockartad upplevelse, att den spelberoende haft ett annat liv vid sidan om. Därför erbjuder Öppenvården i Nyköping även stöd till anhöriga.

– Vi jobbar mycket med anhöriga. Att ens livspartner, förälder eller syskon avslöjar sin livslögn kan vara traumatiskt.

Artikelbild

Sedan kommunen startade behandling för spelberoende för drygt ett år sedan har nio personer genomgått behandling, men Malin tror att mörkertalet är stort och att fler skulle behöva hjälp..

– Även om antalet personer med svårt spelberoende ökar, känner jag hopp. Spelklienter är mottagliga för hjälp när de söker via en myndighet. Nyköpings kommun har satsat stort på missbruksbehandling och det börjar ge resultat. Att fler och fler av Nyköpings invånare vågar söka hjälp tar vi som ett gott betyg.

Ny självhjälpsgrupp i Nyköping

Självhjälpsgruppen "Spelberoendegruppen Nyköping" sjösätts nu dit spelberoende och anhöriga är välkomna. Bakom gruppen står Riksorganisation för spelberoende och anhöriga, vars grundare tog sig ur ett spelmissbruk för 12 år sedan.

­– Vem som helst kan drabbas, säger Omid Rezvani som startade den första självhjälpsgruppen för spelberoende år 2007 i Umeå.

Inkörsporten till Omid Rezvanis spelberoende var spel på casino och oddset. Att Omis var ung gjorde att han var extra mottaglig och utvecklade ett spelberoende tidigt.

Han fick hjälp av missbruksvården för sitt beroende men efter behandlingen kände han sig ensam och startade en självhjälpsgrupp tillsammans med en annan kille i hemstaden. Nu finns Spelberoendegrupper på 16 orter och Nyköping är sist in i den ideella organisationen.

– Beroendesjukdomen är kronisk och innebär ett livslångt arbete om man inte ska trilla dit igen. Därför är det viktigt att det finns personer i samma situation att prata med.

Omid Rezvani gick 12-stegsprogrammet för sitt missbruk och har gått olika KBT-behandlingar för att skaffa sig verktyg. Men i nya "Spelberoendegruppen Nyköping" är det självhjälp och prat som gäller.

– Självhjälpsgrupper hjälper de "gamla" spelmissbrukarna att påminna sig själv och de "nya" om att det finns en väg ur.