EU:s fiskeministrar har beslutat om tre månaders fiskestopp av europeisk ål för 2019. Nu utvidgas det internationella fiskestoppet till att även omfatta glasål, vilket är ål som är mindre än tolv centimeter. Det gäller även för fritidsfiskare.

– Vi väljer att lägga förbudet under den period då den blankål som passerar kustområden i Öresund bedöms ha goda möjligheter att vandra utan att ytterligare påverkas av svenskt fiske, säger Sofia Brockmark, utredare vid enheten för biologisk mångfald vid Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Sedan 2007 har flera regleringar av fiske införts, exempelvis beviljar HaV inga nya tillstånd för att fiska ål innan beståndet har återhämtat sig, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.