I maj förra året införde både Nyköping och Oxelösund bevattningsförbud i respektive kommuner. Förbudet infördes efter två säsonger med ovanligt lite nederbörd, som sedan toppades med den historiskt varma och torra sommaren 2018. Inför årets sommar berättar Mats Lindberg att läget kan bli besvärligt.

– Jag är 60 plus och har jobbat med VA-frågor sedan 70-talet, men har aldrig i hela min karriär varit med om att det fallit så lite nederbörd som de senaste två åren, säger han.

Enligt färsk data från Sveriges geologiska undersökning (SGU) är nivåerna i de stora stora grundvattenmagasinen mycket under de normala i hela länet. De stora grundvattenmagasinen är framför allt viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. I de små grundvattenmagasinen ser det bättre ut för närvarande, de innehåller generellt mindre volymer vatten och reagerar snabbt på både nederbörd och vattenuttag. De små magasinen används vanligtvis för enskild vattenförsörjning.

Artikelbild

| Det råder fortfarande bevattningsförbud i länet. Nyköpings kommun försöker hitta lösningar för företag som är beroende av vatten i sina verksamheter.

När det gäller den kommunala vattenförsörjningen är läget mest akut vid de mindre vattentäkterna, exempelvis Tystberga och Runtuna. Där skulle vattnet till och med kunna ta slut, menar Mats Lindberg.

­– Det skulle behöva regna infernalisk mycket för att fylla på vattentäkterna - minst ett par hundra millimeter, säger han.

Från Nyköpings vatten manar man därför till fortsatt försiktighet och understryker att förbudet gäller mot att göra stora vattenuttag – som att exempelvis fylla pooler, vattna gräsmattan, eller tvätta bilen med utomhusslangen.

Samtidigt är bevattningsförbudet bara en rekommendation , och det blir inga juridiska påföljder för den som bryter mot förbudet.

Artikelbild

– Det är inte straffbart att bryta mot bevattningsförbudet, men vi manar verkligen till fortsatt försiktighet och att alla hjälps åt att visa hänsyn.

Skulle det visa sig att folk helt struntar i förbudet har Nyköpings vatten möjligheten att minska vattentillförseln till vissa områden under vissa tider.

Artikelbild

| Grundvattenläget mars/april 2019.

– Vi kan sektionera vattnet och strypa flödet vissa tider och på så vis få förståelse och försiktighet, säger Mats Lindberg, men så långt hoppas han inte att det behöver gå.

I stället undersöker man nu möjligheterna att ta äldre vattenkällor i bruk igen, och kanske hitta en lösning för Nyköpingsborna att ta trädgårdsvatten ur vattentäkter som inte får användas till dricksvatten.

Artikelbild

­­– Vi ser en möjlighet att delvis underlätta problemet bevattning och jobbar på det. Framför allt måste vi se till att skapa förutsättningar för alla kommunens företagare som är beroende av vatten i sina verksamheter.