Nyköping Se till så att bussarna i större utsträckning passerar Gripenskolan.

Det föreslår Nyköpings ungdomsfullmäktige i en motion. Antingen att införa en ny stadsbusslinje, alternativt att en redan befintlig linje utvidgas.

Man konstaterar att det i dag endast går landsortstrafik förbi den skola där 1 500 gymnasieelever går och där brister turtätheten.