Osäker framtid för nya lärarassistenter i Nyköping

Till våren lämnar 17 nyutbildade lärarassistenter Nyköpings folkhögskola. Men trots akut lärarbrist och lärare som dignar under bördan av administration är de osäkra på om de kommer att få jobb.

17 mars 2019 17:12

– Just nu känner jag att jag vill bli lärare i slutänden, men först vill jag prova att jobba som lärarassistent i några år, säger Xantippa Amaya från Oxelösund.

Hon är en av eleverna i den första kullen blivande lärarassistenter på Nyköpings folkhögskola. Utbildningen är ett år lång och blandar praktik och teori. Psykologi, mobbning, administration, kommunikation är några ämnen på schemat.

– Det blir lite av allt, inte så djupt som när man läser till lärare, men ändå många olika delar, säger Xantippa Amaya.

De har varit på praktik i olika skolor i Nyköping och Oxelösund. Arbetsuppgifterna varierar med skola och hur gamla eleverna är. Ibland blir det mer administration och ibland finns de där som ett extra stöd för eleverna. Ibland rycker de in som rastvakt och ibland följer de med på dagsutflykter som extra resurs.

– Vi får många positiva kommentarer, det är kul att det finns ett behov, säger Felipe Mosos.

Han har jobbat som vikarie och elevassistent i skolan tidigare, men kände att han saknade en pedagogisk grund att stå på. Nu ser han fram emot att jobba som lärarassistent.

Trots lärarbristen och behovet av fler vuxna på skolorna finns det en oro i klassen för framtida jobbmöjligheter. Det är inte säkert att skolorna kommer att vilja eller kunna anställa extra lärarassistenter.

Moderaterna i Nyköping har föreslagit att fler lärarassistenter ska anställas i kommunens skolor för att avlasta lärarna med exempelvis administration. Även i uppgörelsen som regeringen gjorde med Centerpartiet och Liberalerna, det så kallade januariavtalet, står att det ska anställas fler lärarassistenter.

Men det politiska styret i Nyköping hänvisar till att det är skolorna som själva får bestämma.

– Behovet är ju tveklöst stort, säger Anders Eriksson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Men vi får överlåta det till skolan att avgöra vad de tror är bäst för eleverna.

Förhoppningen är ändå att eleverna ska få jobb på någon skola i närområdet. Fia Tellström hoppade på utbildningen efter att ha jobba på Posten i 30 år.

– Jag kände att jag borde göra något annat och skolan verkar intressant. Jag sökte hit och jag har trivts jättebra när vi har varit ute på praktik i skolorna.

SN har sökt Inger Fransson, chef för division barn, utbildning och kultur, för att höra hur hon ser på fler lärarassistenter i skolorna, men inte lyckats nå henne.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens

Ämnen du kan följa