Miljoner att hämta för marksanering

Tre hundra miljoner. Så mycket pengar kan Sveriges kommuner dela på för att sanera förorenad mark och bygga bostäder. Men få har sökt pengarna.

3 juli 2016 19:00

Villabacken, Ramdalshöjden och Norra Malmgatan. Adresserna i Oxelösund där bygget av nya bostäder försvåras på grund av förorenad mark är många. Men det kan finnas en väg ut genom ett statsbidrag från Naturvårdsverket. Sedan årsskiftet har staten skjutit till extrapengar för att uppmuntra kommunerna att bygga bostäder, men hittills har intresset varit svalt.

– Det har inte kommit in så många ansökningar ännu. Hittills har vi fått in tre ansökningar och de är på två till fem miljoner, säger Jeanette Häggrot, projektledare på Naturvårdsverket.

– Det finns 300 miljoner kronor att söka så det är bra om det kommer till användning, säger hon.

Oxelösunds kommun är medveten om att bidraget finns och kommer att utreda hur de ska utnyttja pengarna efter sommarsemestrarna.

– Vi ska ansöka. Det är vår ambition att skapa förutsättningar för att bygga och det här är en viktig del i detta, säger Henny Larsson, tillförordnad kommunchef i Oxelösund.

Kommunen har ännu inte beslutat om vilka områden som kan bli aktuella och Henny Larsson kan därför inte svara på hur stora belopp kommunen kommer att ansöka om.

Hyreslägenheterna som det kommunala bostadsbolaget Kustbostäder ska bygga på Norra Malmgatan i centrala Oxelösund kommer dock inte innefattas av det statliga bidraget eftersom det endast gäller kommunal mark. Saneringen, som beräknas hamna på en miljon kronor, bekostas därför av Kustbostäder själva och ska påbörjas i augusti.

Marken på Villabacken där Peab ska bygga ett höghus med bostadsrätter samt den förorenade Ramdalshöjden ägs dock av kommunen och kan vara aktuella för det statliga bidraget.

– Bidraget är till för kommuner med förorenade områden där det inte finns någon ansvarig som kan betala för hela saneringskostanden och där det finns bostadsbrist. Det är många kommuner som uppfyller de kriterierna, säger Jeanette Häggrot på Naturvårdsverket.

Många kommuner hindras av att bygga bostäder på sin mark på grund av gifter från tidigare industriområden, verkstäder och avfallsdeponier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!