När förslaget att riva Prismanhuset och bygga nytt presenterades sades att ett beslut skulle fattas redan i sommar. Men sedan dess har processen tappat fart.

– Det har aviserats ganska länge, men de kommer inte till skott, säger oppositionsråd Dag Bergentoft (M).

I ett gemensamt utspel med sina Allianskollegor kräver han nu att arbetet tar fart. Butiksägare lägger ner och flyttar, ibland i brist på besked om vad som ska hända, enligt Alliansen.

Artikelbild

| De nya planerna för Järntorget, enligt en första skiss från Kustbostäder.

– Fler och fler söker sig härifrån och det är ingen bra signal.

Kustbostäder bör se till att hitta en finansiering, även om det skulle innebära att samarbeta med privata aktörer eller kanske till och med sälja hela Prismanhuset och låta någon annan bygga nytt, anser Alliansens företrädare.

– Ibland kan marknaden bäst bedöma vad som är bäst och framgångsrikt. Byggherrarna borde få ett ord med i detta, som konsulter, eller varför inte som finansiärer också, säger Bo Höglander (C).

Per Koman Alm, vd på Kustbostäder, håller med om att det är viktigt att komma i gång snart eftersom fastigheten är gammal. Men det är också viktigt att det blir rätt, säger han.

Artikelbild

| Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L) och Göran Bernhardsson (KD), snabba på rivningen av Prismanhuset.

– Hellre att det tar lite extra tid än att det blir fel, säger han.

Dessutom väntar han på en annan pusselbit. Sparbankshuset intill är till salu och kan köpas av Kustbostäder. Beslutet fattas på kommunfullmäktige i juni och först därefter kan en tidplan för Järntorget och Prismanhuset ritas upp.

– Då ingår en dialog med befintliga hyresgäster i fastigheten.

Finns en risk att butiksägare lämnar centrum när planerna att bygga om dröjer?

– Ja, det är en avvägning vi får göra. Men vi bör veta för vem vi bygger fastigheten, det är viktigare än att sätta spaden i marken direkt.

Han hoppas att arbetet kan komma i gång inom ett eller två år.

Alliansvännerna nöjer sig inte med mindre än snabba beslut. Göran Bernhardsson (KD) varnar för att Prismanhuset kan bli ett "spökhus".

– Det vore inte bra. Vi behöver ett levande hus. Vi behöver öka tryggheten och locka affärer till torget, säger han.

Klas Lundbergh (L) håller med.

– Det är en så central byggnad i kommunen och vårt budskap är att de måste komma i gång nu.

Men kommunalrådet Catharina Fredriksson (S) tycker inte att ett beslut bör hastas fram.

– Det är viktigt att de fattar beslut som är noga övervägda, säger hon.

– Vi behöver naturligtvis se till att vi får ett levande centrum och vi ser gärna en byggnad som rymmer både boende, affärsmöjligheter och olika typer av tjänster. Men det är Kustbostäders styrelse som måste fatta beslutet.

Ett nytt hus ska stå på torget en lång tid framöver, säger Catharina Fredriksson.

– Vi behöver ge dem tid att göra något som är bra.