Replik: Marknadsaktörer bör inte ha ansvar för kontanterna

3 april 2019 05:00

Svar till debattartikel av Fredrik Olovsson (S), publicerad den 18 mars:

Fredrik Olovsson (S) skriver klokt och insiktsfullt om de problem som den snabba omvandlingen till ett kontantlöst samhälle medför. Han nämner utmaningar både för den miljon svenskar som lever i digitalt utanförskap och för hela samhällets sårbarhet vid kriser.

Vi på Bankomat delar Fredrik Olovsson oro. Nedmonteringen av kontantinfrastrukturen går snabbt och åtgärder för att stoppa nedmonteringen måste vidtas snabbt – annars riskerar politiken att bli omsprungen av utvecklingen. Vi är dock rädda att de åtgärder som Riksbankskommittén har lagt fram, och som Fredrik Olovsson förespråkar, blir ett slag i luften.

Riksbankskommitténs förslag tar nämligen inget helhetsgrepp om kontantkedjan, utan fokuserar bara på kontantuttag och deponering av dagskassor. Allvarligast är att det saknas förslag om subventioner och incitament som gör det mer attraktivt för handeln att ta emot kontanter. Det räcker inte med att konsumenter kan ta ut kontanter från automater om de inte också kan betala med dem.

Riksbankskommitténs förslag bygger dessutom på ett grundläggande feltänk om att det är den privata sektorn som ska upprätthålla kontantinfrastrukturen. Eftersom kontantinfrastrukturen är samhällsviktig och saknar kommersiell bärighet är det för Bankomat en självklarhet att den bör upprätthållas av staten, inte av marknadsaktörer.

Så länge det finns ett behov av kontanter kommer vi på Bankomat att göra vad vi kan för att människor ska ha tillgång till dem. Vi hjälper gärna staten att ta sitt övergripande ansvar.

Nina Wenning

Vd på Bankomat AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!