Replik: Rör inte kulturskolornas frihet

28 december 2018 05:00

Svar till Sörmlands kulturskolechefers artikel "Kulturskolorna förlorar 100 miljoner i stöd", publicerad den 19 december.

De svenska kulturskolorna är ett viktigt kommunalt åtagande. Många av Sörmlands kommuner förstår vikten av att ge barn och ungdomar möjlighet att utöva kultur i alla dess former. Det är vi stolta över. Alla barn och ungas rätt till kultur är en högt prioriterad fråga för oss moderater och kristdemokrater.

Vår politik har därför ett särskilt fokus på barn och unga i socialt utsatta miljöer. Vi fortsätter utveckla alliansreformen Skapande skola och ökar resurserna till bibliotekens arbete för skolor med barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Vi återinför även den viktiga fritidspengen som stödjer barn i familjer med utsatt ekonomi så att exempelvis avgifter till kulturskolan inte behöver konkurrera med övriga utgifter i hushållskassan.

Den kommunal finansiering av kulturskolan uppgår till totalt cirka 2,5 miljarder kronor. Den avsatta S/MP-regeringens statliga stöd på 100 miljoner, som vi nu säger nej till, utgör alltså en liten andel av de totala kostnaderna.

För våra partier är det viktigt att kulturskolans verksamheter är fri och nära de som bor i kommunen. Den avsatta S-ledda regeringens statliga stöd till de kommunala kulturskolorna är tvärt emot vår intention en del av en ambition att styra verksamheten. För att öka kommunernas frihet och minska en omständlig byråkrati där staten fördelar öronmärkta bidrag som kommunerna tvingas söka ger vi istället makten till kommunerna själva.

Eftersom M/KD-budgeten fick stöd i riksdagen kommer Sveriges kommuner redan den 1 januari får ett tillskott på 3,5 miljarder. Pengar att användas fritt till exempelvis äldre, skolan eller kulturskolornas verksamhet.

Vi sänker också skatten för vanliga löntagare som lärare, sjuksköterskor och barnmorskor. Det vet vi ger en positiv effekt för kultur och bildning, då det annars får stryka på foten när familjens ekonomi tryter.

Lotta Finstorp, (M)

Kulturpolitisk talesperson

Erik Bengtzboe, (M)

Riksdagsledamot

Pia Steensland, (KD)

Riksdagsledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!