S: "Låt knarkhundar undersöka skolorna i Trosa"

Högstadieskolorna i Trosa ska kunna genomsökas med narkotikahundar om Socialdemokraterna får som de vill.

27 mars 2019 21:03

I mitten av mars lämnade Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) in en motion till Trosa kommunfullmäktige där man efterlyser förebyggande arbete mot narkotika i skolan, bland annat vill man att högstadieskolorna ska använda narkotikahundar.

I motionen beskriver Socialdemokraterna hur de politiskt vill markera och stödja skolornas arbete med det viktiga drogpreventionsarbetet. Enligt motionen har antalet anmälda narkotikabrott i Trosa ökat.

”Om fantastiska mysiga Trosa ska fortsätta vara den pärla det är, måste vi se och agera” skriver Socialdemokraterna Johansson och Lindblad fortsättningsvis i motionen.

Förslag som lyfts är bland annat att narkotikahundar ska kunna få användas för sökning i skolans lokaler under den tid elever inte vistas i skolan. Elever och föräldrar ska känna till att narkotikahundar kan förekomma.

Sökning med hund ska också få användas i brottsförebyggande syfte på skolledningens initiativ och ska inte grundas på misstanke om brott, står det i motionen.

Trosas socialdemokrater har tidigare i år även lämnat förslaget till Brottsförebyggande rådet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolin Ericson