Så många missar tusenlappar i bidrag

Av de pensionärer som har rätt till bostadstillägg missar var tredje extrapengarna. I Katrineholm får alla servicekontorets besökare information och hjälp att söka via e-tjänsten.

18 september 2019 12:34

Riksrevisionens färska rapport visar att 170 000 svenskar inte får det bostadstillägg som de har rätt till. Bidraget ska bidra till en skälig levnadsnivå och bostadsstandard och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad. Men vägen till bidraget är uppenbarligen snårig. Var tredje berättigad ålderspensionär och nästan var fjärde berättigad person med sjuk- eller aktivitetsersättning går miste om pengarna. De skulle i genomsnitt ha fått 1 300 kronor i månaden.

– Det är uppenbart att många som har rätt till bostadstillägg inte ansöker. Det kan bero på att de inte känner till eller förstår att de har rätt till förmånen. Det kan också bero på att ansökningsförfarandet är för komplicerat, säger Tina Malmberg, projektledare för granskningen.

En enkel tumregel är att ensamstående med en månadsinkomst lägre än 15 000 kronor efter skatt kan ha rätt till bostadstillägg. Ansökan görs hos Försäkringskassan om man har sjuk- eller aktivitetsersättning. Ålderspensionärer ansöker hos Pensionsmyndigheten.

Båda myndigheterna har tillsammans med Skatteverket ett gemensamt servicekontor på biblioteket i Katrineholm. Här finns fem handläggare som hanterar 100–200 ärenden om dagen.

– Det är bara några få om dagen som frågar om just bostadstillägget. Men vi informerar alla som kommer hit, säger handläggaren Gunilla Hammarlund.

I drygt tio år har hon hjälpt människor med myndighetsärenden och ibland kan besöken bero på svåra livsomställningar som att någon anhörig har gått bort, skilsmässor eller barn som är sjuka. Några kan vara arga när besluten går dem emot, medan andra gråter av lycka vid positiva besked.

– Vi älskar att jobba här och känner att man verkligen hjälper människor, säger Gunilla Hammarlund.

Kollegorna instämmer och trycker fram nästa könummer. Tidvis kan det bli lång väntetid för att få hjälp eftersom en del ärenden tar tid eller kan vara svåra om man har ett annat modersmål en svenska.

– Det är inte svårt att ansöka om bostadstillägg med Pensionsmyndighetens e-tjänst så det är bra om man försöker själv först, säger Gunilla Hammarlund.

På servicekontoret finns fyra datorer man kan låna och e-tjänster ersätter redan vissa blanketter.

Utanför biblioteket kommer pensionären Mikael Gustafson från Katrineholm gående.

– Det är förvånande att så många inte känner till att man kan söka bostadstillägg. Jag har hört det via nyheter i tidningar och på tv och av Hyresgästföreningen.

Bostadstillägg

Är en skattefri, inkomstprövad socialförsäkringsförmån för ålderspensionärer och personer med låga inkomster som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning.

Individen måste själv ansöka om bostadstillägg, och då lämna uppgifter om bostadskostnad, inkomster och sparande.

Storleken på det beviljade bostadstillägget beror på boendekostnad, inkomst och eventuell förmögenhet. Som boendekostnad räknas hyra eller avgift, räntekostnader för bolån, fastighetsavgift samt driftskostnader för till exempel uppvärmning.

Källa: Riksrevisionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud