SCA flyttar hem fartyg till Sverige

19 januari 2020 23:22

Det svenska skogsbolaget SCA flyttar hem ägandet av sina tre så kallade roro-fartyg till Sverige, rapporterar Dagens industri. Tidigare har fartygen av skatteskäl ägts av bolag registrerade på Isle of Man, men de kommer nu att ägas från Sundsvall, där SCA har sitt huvudkontor.

Att ha hela rederiverksamheten samlad och styrd hemifrån är en mer logisk lösning för oss. Det känns väldigt bra att vi åter har kunnat flytta hem den här verksamheten, säger Magnus Svensson, inköps- och logistikdirektör för SCA, till Di.

I slutändan blir det varken en vinst- eller förlustaffär för SCA.

Konkret minskar terminalkostnaden medan sjökostnaden ökar. Men det blir ingen skillnad i totalkostnaden, säger Magnus Svensson.

Bakgrunden till ändringen är den tonnageskatt som införts i Sverige, som gör det mer attraktivt att ha fartyg flaggade i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT