Selig (V) kritiserar trygghetslarmen

Under senaste kommunfullmäktige riktade Thomas Selig (V) en fråga om hur säkra kommunens trygghetslarm är.

4 mars 2019 10:00

Omfattande störningar i mobilnätet slog ut delar av kommunens trygghetslarm och hemtjänstens telefoni i mer än ett halvt dygn den 31 januari. Orsaken var de omfattande störningarna i Tele2 och Comviqs nät som var riksomfattande och slog mot flera viktiga samhällsfunktioner.

Det föranledde Thomas Selig (V) att ställa en fråga till vård- och omsorgsförvaltningens ordförande Ulrica Truedsson (S) under fullmäktiges sammanträde.

Selig ville veta varför kommunen använder en kommunikationstjänst för trygghetslarm som en statlig myndighet bedömt vara direkt olämplig. Han refererade till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som pekat på att det är olämpligt att använda publika mobilnät för samhällsviktiga tjänster då störningsrisken är påtaglig.

– Av den enkla anledningen att det är upphandlat, så blir det ibland. Det är allvarligt när ett system går ner, men vi ringer grannar och anhöriga och ber dem hålla koll, replikerade Ulrica Truedsson.

Hon pekade på att MSB har dubbla roller då de har ett eget larmsystem, Rakel, som de vill marknadsföra.

– MSB vill se att man går över till Rakel, men de trycker på att man ska ha fler säkerhetssystem, svarade Selig.

Begreppet redundans återkom flera gånger i debatten. Det innebär just att man har flera kommunikationsvägar, så att om fel inträffar så väljer larmet en annan väg.

– När det gäller framtiden är vi i upphandling om ett nytt system. De alternativ vi har, har alla mer redundans, avrundade Truedsson och därmed ansågs frågan vara besvarad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Eriksson