Landstinget ska bli oberoende av hyrpersonal

Över 160 miljoner kronor betalade landstinget i fjol för hyrpersonal. Men nu är målet att landstinget ska bli oberoende av hyrpersonal inom två år.

21 januari 2017 00:00

‒Vi genomför nu tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) satsningar för att erbjuda ännu bättre arbetsvillkor till våra medarbetare och stärka rekryteringen till landstinget, säger Monica Johansson (S), finanslandstingsråd, i ett pressmeddelande.

Samtliga landsting och regioner ska nu tillsammans med SKL arbeta för att minska beroendet och utvecklingen av hyrpersonal inom sjukvården. För landstinget Sörmlands räkning har kostnaderna för inhyrd personal skjutit som en raket upp i höjden de senaste tio åren.

År 2005 låg kostnaden på inhyrd personal på knappt 20 miljoner kronor. De senaste två åren har kostnaden landat på drygt 160 miljoner kronor per år. Störst kostnader för hyrpersonal är inom primärvården (vårdcentralerna), därefter medicinsk service (akutmottagningarna, vårdplatsenheterna) och kirurgin.

Landstinget har genom åren försökt komma tillrätta med de ökade kostnaderna utan att lyckas. I dag är viss verksamhet helt beroende av vårdpersonal.

– Vi behöver bli bättre på att tillvarata utvecklingskraften som finns hos våra medarbetare och vill därför skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och en god och säker vård för patienterna, säger Jan Grönlund, landstingsdirektör, i ett pressmeddelande.

I Sörmland ska man intensifiera rekryteringen av personal och utbildning av medarbetare, erbjuda anställning i en miljö som gör att man vill stanna kvar, vårdpersonal ska få avlastning med sysslor som ligger utanför det vårdnära, fortsätta arbetet med förändrade arbetssätt (utveckling av teamarbete och översyn av arbetstider).

Målet är att landstinget ska vara oberoende av vårdpersonal inom hälso- och sjukvården 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa