Så många dog på vägarna i Sörmland 2019

Antalet dödsolyckor i Sörmland ligger helt stilla i Sörmland. "I motsats till övriga landet som ser en rekordlåg nivå".

14 januari 2020 13:26

Det är Lars Nordquist, som är verksamhetschef på NTF i Sörmland-Örebro län och Östergötland, som känner en stor glädje med att antalet dödsolyckor i trafiken i hela landet sjönk från 324 dödsfall under 2018 till 223 under fjolåret.

– 2018 var ett katastrofåret för vår del. Nu ser det plötsligt ut som om vi ska kunna nå delmålet för 2020 med högst 220 dödade i trafiken.

– Under fjolåret var vi bara tre dödsfall från det målet.

Av de nio dödsolyckorna i Sörmland handlar sju om olyckor med bil. Två olyckor med dödlig utgång drabbade fotgängare.

– Lite anmärkningsvärt är att en kollision mellan en cyklist och en fotgängare skördade lika många dödsoffer som en kollision mellan en bilist och en fotgängare.

Men även om antalet dödade ligger kvar på samma nivå i hela Sörmland så har antalet olyckor där drabbade skadats allvarligt sjunkit i länet.

2018 var det 20 som drabbades av allvarliga skador, 2019 var samma siffra nere på 13.

Frågan var olyckorna sker besvaras med de större städerna:

– Det är Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs, och även Nyköping.

Vad krävs för att vi ska närma oss nollvisionen?

– Att vi håller oss till hastighetsbestämmelserna, lyder det korta och kärnfulla svaret.

– I nästan samtliga dödsolyckor med bilar involverade handlar det om att folk håller för hög hastighet. Vad gäller olyckor med fotgängare eller cyklister som blir påkörda vill jag vädja till allas inneboende empati. Försök förstå varandras situationer, då kan vi komma en bit på väg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torsten Braf