Magnus Leivik (M), oppositionsregionrådet menar att man från partiets sida förespråkat en strömlinjeformad patientavgift där kostnaden att få läkarvård oberoende vilken vårdinrättning man söker sig till.

– 200 kronor för alla läkarbesök gör det enkelt för vårdtagaren, säger han.

I majoritetens förslag kommer det kosta 200 kronor att besöka en vårdcentral och 400 kronor för att söka vård på sjukhuset. 

Vänsterpartiet å sin sida anser att majoriteten i samband med övergången till patientavgifter sviker de personer i störst behov av vård. 

– Det värsta är att patientavgiften kommer att slå mot lågutbildade och arbetslösa. Återinförandet av avgiften är dessutom en fördubbling mot vad den var innan den togs bort. De gör hälsa till en klassfråga, säger Lotta Back (V), gruppledare för Vänsterpartiet i regionen.

Hon hade hellre sett att man ökat skatten med ett antal ören för att kunna genomföra satsningen på vårdcentralerna.  

Att patientavgiften kan ses som en klassfråga är inget som oppositionsregionrådet håller med om. Han menar att högkostnadsskyddet som träder in efter att en person spenderat 1 150 kronor på vård förhindrar att avgiften blir en fråga om klass.

– Det rör sig om mindre än 100 kronor per månad som man måste spendera på vården innan högkostnadsskyddet träder i kraft, säger Magnus Leivik.

Han menar att gratis vårdcentralsbesök ökat trycket på sjukvården då fler sökt sig till vårdcentralerna samtidigt som fler använt sig av akutvården på regionens sjukhus. 

Fotnot: I en tidigare version av texten stod det att förslaget om patientavgifter redan klubbats. Det är felaktigt. Förslaget ska det fattas beslut om på regionfullmäktige i slutet av november. Vi ber om ursäkt för felaktigheten.