Svårt för äldre att få komma ut i friska luften – siffrorna i Nyköping har försämrats

Bara drygt hälften av dem som bor på äldreboenden i Nyköping tycker att de får gå ut tillräckligt mycket. Sämst är det på kommunens boenden.

28 mars 2019 20:31

Med rullatorn framför sig trotsar Margareta Enderlein den kyliga vårvinden och går ut på en promenad utanför äldreboendet Riggargatan på Brandholmen i Nyköping. Goda vännen Nils Lindfors får lite stöd genom att gå armkrok med Anna Söverström som jobbar på boendet.

Margareta Enderlein går ut så ofta hon kan eftersom hon tycker om friska luften. Hon har alltid varit en utemänniska, berättar hon. Men på många äldreboenden i Nyköping tycker de boende att möjligheterna att gå ut är begränsade. Bara 56 procent är nöjda med utevistelser och andra aktiviteter. Anmärkningsvärt, enligt Nyköpings kommuns årsredovisning, är att nöjdheten har gått ner, trots att särskilda insatser har gjorts.

– De boende har påtalat att de vill komma ut mer och det måste till en politisk satsning, säger Marita Göransson (KD).

För två år sedan skrev hon en motion om att ta fram en plan för hur fler äldre ska komma ut. Men när så svaret skulle tas upp på kommunstyrelsen i måndags hade det gått så lång tid att det inte var tillräckligt uppdaterat. Frågan återremitterades.

– Svaret var skrivet för en tid sedan. Det finns mer att svara här, säger Sofia Amloh (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Enligt Marita Göransson är utevistelser för äldre viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan.

– Ensamheten är så stor i dag bland äldre. Att komma ut är läkande för hela människan. Och forskning visar att det är bra mot depressioner och psykisk ohälsa.

För att fler äldre ska kunna gå ut och promenera, eller kanske bara sätta sig en stund på en bänk och njuta av vårsolen, har Nyköpings kommun anställt en aktivitetssamordnare. Arbetet är fortfarande ganska färskt, vilket kan vara orsaken till 2018 års dåliga siffror, och Sofia Amloh räknar med att det kommer att ge effekt framöver.

På äldreboendet Riggargatan på Brandholmen har Anna Söverström 60 procent av sin tjänst avsatt till att planera aktiviteter för de boende. Något hon tycker fungerar bra. Boendet drivs av företaget A och O, som har äldreboenden i 15 olika kommuner. Det är också tydligt i den nationella mätningen av hur nöjda de äldre är med utevistelser att det är stor skillnad mellan privata och kommunala boenden i Nyköping. De privata boendena är betydligt bättre.

– Jag vet inte varför det är så, men jag tror att det har med samordning att göra, säger Sofia Amloh (S).

– Vi har större volymer och jag tror att vi med den nya samordnaren absolut kan få ihop det lika bra som de privata boendena. Men det krävs en annan organisation kring det.

Margareta Enderlein och Nils Lindfors skojar med varandra när de slår sig ner i solen.

– Vill du sitta i knäet på mig eller, säger Nils Lindfors och skrattar gott.

– Jag tycker om Margareta. Och hon tycker om mig, sånt märker man.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Clemens

Ämnen du kan följa