Corona kan slå ut vanliga influensan

Sverige har just fått sitt första bekräftade fall av coronaviruset, men än så länge vet forskarna för lite för att våga dra några säkra slutsatser om det nya virusets kraft.

Samtidigt börjar den vanliga säsongsinfluensan, som kan leda till hundratals svenska dödsfall, att spridas.

1 februari 2020 06:57

Under den senaste veckan har 282 fall av influensa rapporterats till Folkhälsomyndigheten. En låg siffra, enligt Mia Brytting, mikrobiolog på myndigheten.

Det är extremt få fall, men vi ser att det börjar öka nu. Vi väntar oss att toppen kommer i februari eller mars, säger hon.

Säsongsinfluensa kan vara en dödlig sjukdom, men hur många som har avlidit i sjukdomen så här långt in på säsongen är svårt att säga. Den primära dödsorsaken anges sällan som influensa – det kan exempelvis handla om en influensasjuk skör äldre person som drabbas av lunginflammation och dör av den.

Äldre och sjuka

Därför beräknar Folkhälsomyndigheten så kallad överdödlighet, hur många fler än vanligt som dör i en rad sjukdomar, och kopplar det sedan till influensa. Överdödlighet till följd av influensa kan variera kraftigt mellan säsongerna, från några hundra till några tusen.

Även coronaviruset slår i första hand mot äldre och personer med en bakomliggande sjukdomsbild och verkar vara mindre farligt för friska och unga människor.

Åtminstone när det gäller dödsfallen i Kina är det uttalat så. Bland dem som ligger inlagda, svårt sjuka finns det mindre information, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Kan slå ut influensa

Kunskapen om hur farligt det nya coronaviruset är, är fortfarande låg. Världshälsoorganisationen WHO meddelade i torsdags att viruset utgör ett internationellt hälsonödläge.

Min känsla är att det här kommer att ligga nära en vanlig influensa i farlighet och varaktighet. Det är svårt att jämföra eftersom vi inte vet hur länge det här kommer att hålla på, men en normal influensasäsong varar cirka åtta till tio veckor, säger Anders Tegnell.

Dominerande virus

Om viruset sprids på bredare front i Sverige kan det komma att slå ut den vanliga säsongsinfluensan.

Vid pandemier blir ett virus oerhört dominerande och gör det svårt för andra virus att sprida sig. Dessutom lär vårt beteende förändras om coronaviruset breder ut sig – jag tror exempelvis att fler kommer tvätta händerna noggrant. Det leder också till att influensaviruset får svårare att sprida sig, säger Mia Brytting.
Fakta: Vaccin mot influensa

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande riskgrupper att vaccinera sig mot influensa:

Alla över 65 år

Gravida efter vecka 16

Personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus, eller andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, försämrad hostkraft eller nedsatt immunförsvar.

Personer som vårdar patienter som stämmer in på någon av kriterierna.

Det är frivilligt att vaccinera sig mot influensa. Vissa landsting har gjort det gratis att vaccinera sig om man tillhör en av riskgrupperna, medan andra landsting har gjort vaccinet billigare för personer i en riskgrupp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!