Jägarna laddar för älgjakten

I de norra delarna av Sverige började älgjakten redan i september – på måndag sätter den i gång i resten av Sverige.

Det är en riktig hemvändarvecka för många, säger Johan Stedt från Svenska Jägareförbundet.

Samtidigt som jägarna laddar bössorna så vill de "rädda älgen".

12 oktober 2019 21:11

Eftersom älgstammen minskar har Jägareförbundet dragit i gång kampanjen "Rädda älgen". Markägare och skogsbolag anser däremot att älgen gör alltför stor åverkan på skogen genom kostsamma betesskador och vill därför att älgstammen hålls nere.

Trots detta tycker Jimmy Nyman från Jägareförbundet i Västerbotten att kampanjen tagits emot väl sedan jakten satte i gång i september.

Vi har fått positiv feedback både från jägarkåren och från en del myndigheter. Vi vill inte ställa till med något trassel utan vi vill väcka diskussionen om hur vi kommer vidare tillsammans.

Vill samarbeta

Jimmy Nyman säger att Jägareförbundet inte sitter på några ess i rockärmen, han vill gärna se ett samarbete mellan förbundet och skogsägare för att hitta lösningar på betesskadorna. Han tror att det kan finnas andra metoder än att minska älgstammen ytterligare.

I norr kan det till exempel handla om att hitta alternativt bete som rönn och sälg. I södra Sverige är det främst brist på tall som är ett problem.

Johan Stedt från Jägareförbundet i Värmland och Örebro län håller med om att det måste till mer tall i skogarna. Älgarna tycker om att äta bärris och lövträd, dessa gynnas av tallmarker.

Man har minskat viltstammen i så många år, men det gör ingen skillnad på skogsskadorna, det måste till andra medel.
Hur man ska väga viltstammar och foderanpassningar mot varandra, där är vi inte helt överrens, men grundinställningen att det behövs mer tall i skogen där är vi överrens med skogsbolagen och det pågår projekt för att öka tallen.

Kulturhistoria

Älgjakten betyder mycket för många människor, inte bara jakten i sig, utan även socialt. Många passar på att återvända till hembygden för att jaga. Det är en del av Sveriges kulturhistoria, menar Jägareförbundet.

Jag har tagit ledigt hela veckan, det är en av årets höjdpunkter. Gemenskapen i jaktlaget och samspelet med mina hundar betyder mycket, säger Johan Stedt.

Fakta: Älgstammen i Sverige

Det finns mellan 300 000 och 400 000 tusen älgar i Sverige. Älgar finns i alla län, utom på Gotland. Under jaktåret 2018/2019 var antalet fällda älgar 83 076 stycken. Det är 1 700 färre älgar än jaktåret 2016/2017 då antalet var 84 785, visar statistik från älgdata.se. Antalet fällda älgar var som flest under mitten av 1980-talet. År 1982/83 var antalet fällda älgar 174 700 stycken.

Bara hälften av älgkalvarna överlever till ett års ålder, dödligheten för kalvarna är högre i regioner där det finns björn. Älgen är inget flockdjur, men man kan ofta se en älgko med kalvar eller tjur och ko i följe inför parningen.

Källor: Jägareförbundet och Jordbruksverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Andersson/TT