LRF vill tillåta drönare i vildsvinsjakten

Flera gånger per år kan samma bonde få sin mark förstörd av återkommande vildsvin som bökar och förstör grödor.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) vill nu förenkla jakten med drönare och värmekameror.

15 maj 2019 19:46

Antalet vildsvin i Sverige beräknas öka med runt 15 procent varje år och enligt LRF uppskattas mellan 200 000 och 300 000 vildsvin finnas i landet i dag.

De gör en ofantligt stor skada. Det finns en förtvivlan hos jordbrukare och skadorna som vildsvinen orsakar kostar alldeles för mycket pengar, säger Mikael Bäckström, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse.

Enligt en undersökning som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjorde 2015 kostar vildsvinen 1,1 miljarder kronor om året för lantbrukarna.

Drönare under jakt

Från och med onsdagen den 15 maj blir det tillåtet att använda värmekameror och rörlig belysning i anslutning till jaktvapnet när man jagar vildsvin.

Men LRF kräver ytterligare åtgärder för att förenkla jakten.

De vill bland annat att drönare ska tillåtas under vildsvinsjakten och att jägare snabbt ska få tillstånd av Livsmedelsverket att sälja vildsvinskött direkt till konsumenter.

Sprids till grannar

LRF kräver också att utfodringen till vildsvin regleras. Problem uppstår bland annat när personer som vill jaga vildsvin dumpar stora mängder mat i skogen för att locka dit djuren.

När man utfodrar vildsvinen förökar de sig på ett helt annat sätt och de rör sig över stora områden. Utfodras de på ett ställe kommer de att spridas till grannarnas marker, säger Mikael Bäckström.
Vildsvin

Vildsvinet utrotades i Sverige i slutet av 1600-talet, men återinfördes senare i hägn.

På 1970-talet rymde flera grupper av vildsvin ut i det fria i Sverige och de har sedan dess spridits mycket snabbt.

I Sverige finns de flesta vildsvinen i de södra delarna av landet.

Vildsvin kan bli upp till 185 centimeter långa och ha en mankhöjd på runt 100 centimeter.

Källa: LRF och Nationalencyklopedin.


Vildsvinskött

Vildsvinskött får inte säljas direkt till konsumenter, restauranger eller butiker. Eftersom det finns viss risk för trikiner, en parasit som lever i däggdjur, måste köttet passera en vilthanteringsanläggning innan det säljs vidare.

De jägare som behåller köttet själva behöver endast skicka ett trikintest med post till ett godkänt laboratorium.

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om vägen mellan jägare och konsument kan förenklas utan att livsmedelssäkerheten för vildsvinsköttet försämras.

När man tillagar vildsvin gäller samma rekommendationer som när man hanterar kyckling. Man ska tvätta händerna noggrant och vara noggrann när man rengör kniven man har använt. Man ska också använda en separat skärbräda.

Källa: Svenska jägarförbundet och Livsmedelsverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Rydberg/TT