Råttorna smyger inomhus i höstkylan

Klimatförändringar, mindre användning av gifter och byggprojekt som jagar upp gnagarna från sina bon.

Oktober är en hektisk månad för landets råttsanerare – och antalet insatser i år väntas bli väldigt många.

17 oktober 2019 05:00
Råttorna får bara bättre och bättre livsbetingelser för varje år som går, säger Håkan Franzén, hemförsäkringsexpert på Trygg-Hansa, till TT.

Kylan och mörkret gör att råttorna söker sig inomhus på hösten. De senaste två åren har oktober inneburit en ökning med cirka 45 procent jämfört med en normalmånad för företaget Nomors råttsaneringar.

I fjol slog företaget sitt tidigare rekord och gjorde 36 497 saneringar i landet. Under de nio första månader i år är det 33 680, och prognosen för helåret är uppemot 48 000 saneringar – vilket skulle vara en ökning med 32 procent.

Mer synliga

Franzén pekar på att människan lämnar väldigt mycket mat för råttor i parker, trädgårdar och andra utomhusmiljöer.

Men det finns också andra förklaringar:

Det grävs, borras och sprängs väldigt mycket i våra städer och det driver ju upp råttorna från de bon de har. De blir mer synliga när de är på jakt efter mat och nya bostäder.

Den överväldigande majoriteten av saneringarna i statistiken är nya men några är också återbesök, enligt Franzén.

Han säger att det är oklart om det egentliga antalet råttor verkligen ökat. Men råttbekämparnas användning av gift har reglerats hårdare under senare år – bland annat för att djuren blir resistenta.

Vi har sedan ganska lång tid blivit restriktiva med att använda gifter, för till slut tappar de helt sin verkan.

Ännu fler

Ett problem råttorna orsakar är bränder, efter att de gnagt på elledningar.

Villaägare får rådet att ta bort fallfrukt från trädgården, liksom växtlighet och annat som kan vara skydd för råttorna när de letar mat. Annat är att täta sprickor i huset, liksom möjliga infartsleder vid avloppsrör och golvbrunnar.

Franzén tror också att trenden med fler saneringar kommer att fortsätta.

Vi får varmare klimat med finare somrar och varmare höstar och vintrar. Jag tror att vi kommer att få se en ännu större ökning, för livsvillkoren för råttor blir bara bättre och bättre ju varmare det blir.
Fakta: Råd mot råttor

Några tips för att undvika få in råttor i bostaden:

• Ta bort fallfrukt från trädgård eller innergård.

• Håll rent vid sopkärl, och se till att locken är väl tillslutna.

• Förvara inte mat till husdjur utomhus.

• Skär ner växtlighet som står alldeles intill huset, där gnagare kan gömma sig.

• Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist.

• Täta alla springor och hål där gnagare kan ta sig in i fastigheten. En råtta kan komma igenom ett hål av ett mynts storlek.

• Se till att det är tätt omkring rör för avlopp och ventilation som går in i huset.

• Kolla att avloppsbrunnar har fast monterade galler.

Källa: Trygg-Hansa, Nomor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tomas Bengtsson/TT