Rökning ökar komplikationer efter kirurgi

21 januari 2020 04:31

Rökare löper betydligt högre risk att drabbas av komplikationer som påverkan på hjärta och lungor, infektioner och sämre läkningsprocess efter kirurgi jämfört med icke-rökare.

Men en ny studie visar att komplikationerna samt risken vid narkos kan minskas drastiskt om den rökande patienten slutar röka bara fyra veckor före en operation. Resultatet efter kirurgin blir dessutom bättre, enligt den nya studien, som är ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen (WHO), University of Newcastle, Australien, samt Världsorganisationen för anestesiologer (narkosläkare).

Enligt WHO sker de förbättrade resultaten för de som håller uppe med rökningen tack vare förbättrad blodcirkulation i kroppen till de livsviktiga organen. Det finns därför anledning att skjuta upp mindre och ickeakuta ingrepp för att ge patienterna en chans att ta ett uppehåll – eller helt sluta – med rökningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT