Studie: Även nyktra rökare kör illa

Marijuanarökare som började använda drogen tidigt i livet är sämre bilförare – även när de är nyktra. Det antyder en studie som genomförts av amerikanska forskare.

19 januari 2020 09:59

I studien testade forskare från McLean Hospital i Boston, USA, körförmågan hos personer som regelbundet brukar marijuana och jämförde dem med en kontrollgrupp som inte använder drogen.

Ingen av testpersonerna var påverkade vid simulatortestet och ändå var marijuanabrukarna över lag sämre bilförare. Mest tydlig var den sämre körförmågan hos de personer som börjat använda cannabis före 16 års ålder. I simulatorn körde de snabbare, var mer impulsiva, råkade ut för fler olyckor och körde mot fler rödljus än de testpersoner som aldrig använt marijuana.

Studien antyder att tidig exponering för cannabis kan leda till svårigheter med att utföra komplexa kognitiva uppgifter, säger Staci Gruber, som är en av forskarna bakom studien, till NBC News.

I studien deltog 28 personer (23 män och fem kvinnor) som regelbundet använde cannabis och 17 icke-användare (sex män och tio kvinnor). Inför testet i körsimulatorn uppmanades cannabisanvändarna att avstå från droganvändning 12 timmar före testet för att inte vara påverkade under körningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT